Tartu linn

reform.ee
Menüü
155

Argo Normak

Olen aktiivse eluviisiga tartlane ja kandideerin Tartu volikokku, et rääkida kaasa linna elukorralduse ja arengu teemadel. Minu erialased tegemised on seotud energiavarustus- ja arendusprojektidega, need teemad on olulised nii riigi kui ka omavalitsuse tasandil. Tartu linnavalitsus on olnud aktiivne ja edukas uute ideede elluviimisel, et ajakohastada linna infrastruktuure, ning seejuures on pööratud tähelepanu ohutusele ja elanike ootustele. Tartu on ilus koht elamiseks, volikogu ja linnavalitsuse tasandil peame olema aktiivsed, aga samal ajal parajal määral ka alalhoidlikud, et Tartu areng jätkuks ja meie rahulik loodusega läbipõimitud elukeskkond säiliks. 

Oma igapäevases töös ettevõtte A. Le Coq energeetikajuhi ning linnakodanikuna näen, kui oluline roll on linnavalitsusel elu- ja ettevõtluskeskkonna loomisel. On väga oluline, et asjaajamine omavalitsuse tasandil toimiks võimalikult efektiivselt. Ettevõtted on linnale head partnerid, kui suudetakse püstitada ühised arengueesmärgid.

Eesti maaülikooli vilistlasena tahan oma koduülikooli nähtavust ja tegemisi Tartus suurendada. Valdkonnad, mida õpetatakse, omavad olulist rolli meie ja järgmiste põlvkondade eluolu kujunemisel, sest meie loodus on meie rikkus, mida peame hoidma, kohalik toit on parim meie tervisele ning meie omad insenerid hoiavad ja arendavad meie linna.

Tartu on hea koht elamiseks ja aktiivse eluviisiga linlased leiavad kindlasti palju toredaid võimalusi, et värskes õhus aega veeta ning erinevaid spordialasid harrastada. Tartu on võtnud eesmärgi arendada Emajõe äärt, nagu meie jõgi seda väärib. Olen kahekümne viie aasta jooksul Emajõel sportides ja vabu hetki veetes alati tundnud, et jõe lähedus on hea. Uusi plaane ellu viies peame jälgima, et me jõeäärset laiendaks nii, et hoiaksime olemasolevaid väärtusi ja jõe loomulikku olemust. Uute plaanide elluviimiseks peame looma uue infrastruktuuri, mis laseks jätkuda ka vanadel headel traditsioonidel. Uute keskuste loomisel tuleks põhitähelepanu pöörata meie rahuliku jõega sobituvate lahenduste arendamisele. 

155

Argo Normak

AS A. Le Coq, energeetikajuht