Tartu linn

reform.ee
Menüü
129

Harri Jallajas

Olen sündinud 26. juunil 1949. aastal Tõrva linnas.1967. aastal lõpetasin Tõrva keskkooli. Aastatel 19681970 teenisin Nõukogude armees Tšehhoslovakkias. 1967. aastal lõpetasin TRÜ arstiteaduskonna farmaatsia erialal. Töötasin noorem- ja vanemteadustöötajana. 

Oman 20 autoritunnistust. 1992. aastal sain magistrikraadi biotehnoloogia erialal. Olen olnud kohtukaasistuja ja aastatel 20052017 linnavolikogu liige kolmes koosseisus. Olen abielus, mul on tütar ja kaks lapselast. Armastan lugeda ja reisida.

129

Harri Jallajas

Pikaaegne linnavolinik