Tartu linn

reform.ee
Menüü
148

Harry Lemberg

Olen lõpetanud Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna ja sellele järgnevalt on minu tegevus olnud pidevalt seotud erineval tasemel toimiva sporditegevusega, eelkõige aga üliõpilas- ja tippspordiga. Tänasel päeval tegelen noorte spordiõpetusega.

Seisan selle eest, et Tartust kujuneks Eesti õppuritest sportlaste keskus. Tartusse õppima tulnud noored peavad saama siin edukalt jätkata oma sporditeed. Andekatele noortele tuleb anda võimalused jätkata tippspordiga parimal moel nii gümnaasiumis kui ka ülikoolis.

Ülikoolilinna spordielu visiooni väljatöötamisel peab rõhuasetus olema tervislike eluviiside toimimise tagamisel, eesmärgiga parandada inimese kehalist ja vaimset tervist, arendades sotsiaalseid suhteid ning sportlikke tulemusi mistahes tasemel.

Igal tartlasel peab olema koht siinses spordiliikumises, võimalus tegeleda tervise-, harrastus- või tippspordiga.

148

Harry Lemberg

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, treener