Tartu linn

reform.ee
Menüü
109

Hele Everaus

Olen meditsiinihariduse saanud Tartu ülikoolis, mille lõpetasin 1977. aastal cum laude. Tööle asusin Tartu ülikooli arstiteaduskonda samal aastal teaduslabori vanemlaborandina. Edasine töö nii teaduses, õppejõu kui ka arstina kandis vilja 1984. aastal meditsiinikandidaadi väitekirja kaitsmisega ja 1993. aastal meditsiinidoktori kraadi saamisega. Jätkasin hematoloogia- ja onkoloogiaprofessorina Tartu ülikoolis.

Rahvusvaheline tegevus on olnud intensiivne, alustades Pariisi VII ülikooli Saint-Louis vähikeskuse ja Hadassah ülikooli luuüdi transplantatsioonikeskusega ja jätkudes Helsingi ülikooli haigla, Karolinska instituudi, Nebraska ülikooli meditsiinikeskuse, Mayo kliiniku, Dana-Farberi vähikeskuse ja paljude teistega. Mitmesse keskusesse olen kutsutud ka esinejana.

Käivitasin Eestis ja Balti riikides esimese luuüdi transplantatsiooni programmi ja tegin 1993. aastal esimese luuüdi siirdamise. Euroopa vere- ja luuüdi transplantatsiooni assotsiatsioon omistas mulle 2013. aastal kliinilise elutöö preemia ja nimetas organisatsiooni auliikmeks. Olen loonud ja juhtinud 2000. aastast kuni 2016. aastani Tartu ülikooli kliinikumi ja Tartu ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliinikut, mis sai 2015. aastal Euroopa vähiinstituutide assotsiatsiooni rahvusvahelise akrediteeringu.

Aastatel 1998–2003 olin Tartu ülikooli arendusprorektor, sellesse perioodi mahtus muude teadus- ja innovatsioonitegevuste juhtimise kõrval ka Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi asutamine, Eesti mereinstituudi liitumine Tartu ülikooliga jm.

Olen tegutsenud ka aastaid Eesti bioeetika nõukogu esimehena ja olen ka Euroopa Nõukogu bioeetika juhtkomitee liige. Aastaid olen olnud ka Euroopa Komisjoni teadusekspert.

MINU KOGEMUS AITAB OTSIDA ÜHISKONNAS LAHENDUSI

Eeltoodud kogemus nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasemel on loonud võimaluse analüüsida ja vajadusel otsida lahendusi praegustele kitsaskohtadele Eestis. Eriliselt puudutavad mind meditsiini- ja sotsiaalküsimused ning eetilised aspektid meie kõikides tegevusvaldkondades. Viimaste teemadega olen tegelenud ka Riigikogus sotsiaalkomisjoni liikmena ja erinevates juhtrühmades.

Ma ei saa kuidagi silma vaadata inimestele, kaasa arvatud haigetele, kui olen lugenud OECD raportist Eesti tervishoiusüsteemi erinevatest puudujääkidest: Eestis on Euroopa suurim katmata ravivajaduse määr (12,7%), tervishoiu rahastamine on kaks korda madalam EL-i keskmisest (6,5% versus 9,9% SKP-st) ja seetõttu on meil ka üha pikenevad järjekorrad eriarstide juurde, millest tulenevalt on võrreldes EL-i keskmisega oluliselt kõrgemad välditava suremuse kordajad. Peamiselt seetõttu, et suremus südame-veresoonkonnahaigustesse ja vähki on Eestis väga suur. Viimane pandeemia on teravdanud mitmesuguseid meditsiinikorralduse probleeme.

Olen veendunud, et kiiresti on vaja süsteemset edasiviivat strateegilist lahendust Eesti tervishoiule. Sellest ju sõltub meie inimeste, kaasa arvatud meie elu ja tulevik.

Sünnist saati tartlasena armastan meie linna, meie inimesi. Soovin tegutsemise kaudu toetada Tartu arengut nii täna kui ka tulevikus.

Las mu kogemused ja tahe töötavad Teie huvides, austatud tartlased! 

109

Hele Everaus

Arst ja arstiteadlane, Riigikogu liige