Tartu linn

reform.ee
Menüü
135

Indrek Katušin

Hea tartlane!

Kandideerin oktoobris toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Tartu linna volikokku ja palun selleks Sinu toetust.

Olen olnud Tartu volikogu liige viimased neli aastat. Volikogus olen rahanduskomisjoni ning arengu- ja planeerimiskomisjoni liige.

Olen 42-aastane, kahe lapse isa, põline tartlane, Miina Härma gümnaasiumi ja Tartu ülikooli vilistlane. Pärast ülikooli lõpetamist viis töö mind Tallinnasse, kuhu jäin elama kümneks aastaks. Koduks jäi aga Tartu ning kümme aastat tagasi kolisin koos perega tagasi oma kodulinna. Põhjused on igale tartlasele teada: linna suurus, laste haridusvõimalused ja tegelikult kogu siinne elukeskkond, sh turvalisus.

Olen töötanud nii avalikus sektoris ja panganduses kui ka puidu- ja elektroonikatööstuses. Oma karjääri jooksul olen olnud kliendihaldur, finantsjuht ja keskastmejuht. Praegu tegelen ettevõtlusega. Juhin ettevõtet ITAK OÜ, mis müüb ja rendib tervise- ja invaabivahendeid Eestis. Olen osanik metallitooteid tootvas ettevõttes Disainmet. Lisaks juhin Tartu Loomemajanduskeskuse nõukogu.

Olen veendunud, et nii riik kui ka kohalik omavalitsus peavad olema eelkõige keskkonnaloojad, et inimesed ja ettevõtted saaksid võimalikult vabalt tegutseda. Liigsed piirangud takistavad arengut, piiravad innovatiivsust ja pärsivad ettevõtlikkust. Tartu peab looma keskkonna, kuhu ettevõtted tahavad tulla ja kus nad saavad areneda. Selliselt tekivad töökohad ja lisandväärtus, millega piirkonda arendada. Tartu peab olema turvaline, tänapäevase linnakeskkonnaga, heade õppimise ja vaba aja veetmise võimalustega linn. See tekitab soovi siia tulla ja hiljem juba siia jääda.

Tartu linna juhtimine on tervik. Ühte kindlat teemat või valdkonda ei saa teisele eelistada. Kuid minule on kõige südamelähedasemad alltoodud valdkonnad.

Uued töökohad Tartusse

Ettevõtted loovad töökohti. Linn peab soodustama ettevõtete arenemist ja sellele kaasa aitama ning selle kaudu Tartusse uusi investeeringuid tooma. Kõik ettevõtted ja neis töötavad inimesed peavad tundma, et nad on Tartusse oodatud. Lisaks peab tegutsema järjekindlalt ja sihipäraselt, et investeeringuid edukalt Tartusse meelitada. Rahvusvaheliste ettevõtete tekkeks ja siia tulekuks on äärmiselt olulised mugavad ühendused maailmaga. Töötan selle nimel, et:

  • Tartu tegutseks sihipäraselt ja lepiks kokku, mis regioonist ja milliseid ettevõtteid eelkõige Tartusse meelitatakse;
  • Tartul oleks tihedam lennuühendus, mis seoks meie kodulinna muu maailmaga;
  • Tartu arendab ja panustab, et investeeringuid Tartusse meelitada.

Bürokraatia vähendamine

Linnavõim ei tohi olla takistus asjaajamisel, vaid peab olema abistaja. Mida lihtsam ja selgem on asjaajamine, seda parem on elukeskkond ja seda paremini toimib ettevõtlus. Liiga tihti on kuulda, kuidas erinevaid lubasid menetletakse kuid ja samu küsimusi küsitakse ühe menetluse kestel mitmel erineval korral. Asjaajamist ja arengut takistab liigne bürokraatia liigsete määruste, aktide ja piirangutega. See peab muutuma. Töötan selle nimel, et:

  • Tartus oleks läbipaistev paberivaba asjaajamine. Linnaga peab olema suhtlus sama mugav ja kiire, kui see on täna riigiga e-riigi võimaluste abil;
  • Tartus kutsutaks ellu nullbürokraatia projekt, mille tulemusena vähendatakse Tartus mittevajalikke õigusakte ja bürokraatlikke takistusi;
  • ettevõtja või linnakodanikuga seotud menetlused on talle nähtavad, jälgitavad ja kiired.

Tartu linna eelarve 

Selleks, et linn areneks, on väga oluline vastutustundlik eelarvepoliitika. Tartu linna eelarve on umbes 200 miljonit eurot. Selle raha eest peame üleval pidama enda koole ja lasteaedu, pakkuma tuge nendele, kes seda vajavad, aga ka tegema ära kõik investeeringud. Oluline on, et leitakse tasakaal kõikide kulude vahel. Mina pean väga tähtsaks, et me hoiaksime linna jooksvad kulud kontrolli all. Kulud ei tohi kasvada kiiremini kui eelarve üldine maht. Oluline on suurendada investeeringute mahtu, investeeringud peavad kasvama kiiremini kui jooksvad kulud.

135

Indrek Katušin

Ettevõtja 5116917