Tartu linn

reform.ee
Menüü
123

Ivo Antonov

Sündisin Rapla alevis 1964. aastal. Koolis käisin nii Raplas, Tallinnas kui ka Tartus, kus lõpetasin keskkooli. Peale teenistust Nõukogude armees asusin õppima Tartu ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonda, mille lõpetasin zooloog-ihtüoloogina, samuti omandasin keemia- ja bioloogiaõpetaja kutse.

Olen töötanud ehituse valdkonnas üle 25 aasta, alguses varustajana, hiljem töödejuhataja ja projektijuhina. Praeguseks olen OÜ Haspo Restauraatori juhatuse esimees. Firma tegeleb ehitusliku restaureerimisega.

Olen liberaaldemokraatliku maailmavaate esindaja. Põlgan rassismi kõigis tema ilmingutes, toetan kuulumist Euroopa Liitu ja NATOsse. Oman teaduspõhist maailmavaadet, hindan kõrgelt haridust ja haritust.

Propageerin ja aitan organiseerida Tartu Filatelistide Seltsi tegevust. Hobid on filateelia, reisimine, lugemine, jõusaali külastamine. Soovin seista eraettevõtluse arengu eest, teaduspõhise maailmavaate eest ja selle eest, et Tartu oleks endiselt atraktiivne linn noorte ettevõtlike inimeste jaoks.

123

Ivo Antonov

OÜ Haspo Restauraator, juhatuse esimees