Tartu linn

reform.ee
Menüü
153

Kairit Matto

Vahelduva eduga olen juba enam kui 20 aastat Tartuga tihedalt seotud olnud. Kestev tutvus Tartuga sai alguse Tartusse ülikooli tulles. Tänasel päeval on Tartu minu hinnangul üks arenevamaid ja loovamaid linnasid Eestis, pakkudes väga head elu- ja töökeskkonda.

Aga ka väga head annab teha veel paremaks. Tartul on väga head eeldused olla parima elukeskkonnaga paik Eestis. Selleks tuleb veelgi rohkem panustada spordi- ja kultuurivaldkonna mitmekesistamisse – et võimalikult erinevate huvidega inimestel oleks võimalik just temale meelepärast sporti harrastada ning kultuuri tarbida ja luua. Veelgi rohkem tuleb panustada linnakeskkonna rohelisemaks, kaunimaks ja samal ajal inimsõbralikumaks muutmisse. Tartul on suurepärased võimalused aidata veelgi enam kaasa teaduspõhise ettevõtluse arendamisele, aidates luua vajalikke ja kasulikke kontakte ettevõtjate ja ülikoolide vahel. Kõigele sellele soovin omalt poolt kaasa aidata.

2011. aastast on mul Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistrikraad ning 2014. aastast olen OÜ Tartu Veekeskus juhataja. Minu varasemad töökogemused pärinevad erasektorist nii Eestist kui mujalt. Olen töötanud nii automüügi kui ka määrdeainete müügiga tegelevas ettevõttes, nii meediaettevõttes kui ka hotellinduses ja restoranis. Töötamine ja elamine erinevates riikides on avardanud üleüldist arusaamist maailmast ja erinevatest inimestest.

Olen avatud uuele, julgen otsustada ja väärtustan vastastikusel austusel rajanevat koostööd.

Olen kindel, et oma kogemuste ja vaadetega saan aidata kaasa Tartu veelgi paremaks muutmisele.

153

Kairit Matto

OÜ Tartu Veekeskus, juhataja