Tartu linn

reform.ee
Menüü
116

Laura Danilas

Olen pärit Otepäält, aga suure osa enda elust veetnud Tartus. Olen Hugo Treffneri gümnaasiumi vilistlane ning sellel aastal lõpetasin Eesti lennuakadeemia lennundusinseneri eriala. Sügisest jätkan magistriõpinguid Tallinna tehnikaülikoolis. Aastast 2017 olen Tartu linnavolikogu liige. Töötan igapäevaselt sotsiaalministeeriumis sotsiaalkaitseministri nõunikuna ning Eesti lennuakadeemias teadus- ja arendusprojektidega.

Üks minule väga südamelähedane teema on lennundus. Leian, et Tartu jaoks on olulised erinevad transpordiühendused nii teiste Eesti linnade kui ka naaberriikidega. Tartus on olemas Eesti parim lennunduskompetents ning seda tuleb parimal võimalikul moel ära kasutada. Tähtis on, et Tartu lennujaamast oleks võimalik uuesti lennata Helsingisse, kuid seejuures ei tohi ära unustada ka riigisiseste liinide arendamist. Kahtlemata ei saa alahinnata Tartu-Tallinna neljarealist ühendust ning raudteetransporti. Tartu peab jätkuvalt olema uuenduslike ja innovaatiliste ideede vedaja, näiteks õhutranspordi, eriti linnasisese drooniliikluse valdkonnas. Selle arendamine annab tohutu võimaluse iduettevõtete loomiseks ja nende toomiseks Tartusse, rakendades maksimaalselt Tartu potentsiaali linna atraktiivsuse tõstmiseks. Tartusse peavad leidma tee ettevõtjad erinevatest sektoritest, et luua uusi karjäärivõimalusi pakkuvaid töökohti, eelkõige noortele spetsialistidele.

Volikogus oldud aja jooksul olen algatanud ja toetanud mitmesuguseid tänuväärseid otsuseid. Olgu selleks demokraatlikult valitud Tartu noortevolikogu töörühmas osalemine või kaasava eelarve valimisea langetamine. Olen mitu korda esindanud Tartu linnavolikogu ka väljaspool Eestit. Nimelt olen asepresident Euroopa Kohalike Liidrite (European Local Leaders) ühenduses ning saadik Euroopa Noorte Demokraatia Võrgustikus (EDYN). Olen tutvustanud Tartu linna kaasavat eelarvet ning Tartu linna rohelisi lahendusi Euroopa Rohenädalal Brüsselis, teinud koostööd Arizona ülikooli McCaini instituudiga ning jaganud enda kogemusi Euroopa Regioonide Komitees.

Minu jaoks on oluline, et Tartu kui Eesti hariduspealinna volikogus oleks esindatud ka noored. Edukas ja jätkusuutlik linnajuhtimine on võimalik ainult siis, kui on kaasatud linnakodanikud erinevas vanuses. Praeguses kiiresti muutuvas maailmas on just noored need, kes oskavad ja suudavad muutustega kõige paremini kohaneda ning nendega kaasas käia. Euroopa kultuuripealinna tiitel Tartusse juba tuli. Töötan selle nimel, et järgmisena jõuaks Tartu ka Euroopa noortepealinnade sekka.

Olen töötanud erinevate noortele suunatud projektidega ning tahan nendesse panustada ka edaspidi. Annan endast parima, et Tartus langetataks jätkuvalt mõistlikke ja tulevikku vaatavaid otsuseid.

116

Laura Danilas

sotsiaalkaitseministri nõunik, üliõpilane