Tartu linn

reform.ee
Menüü
102

Margit Sutrop

Margit Sutrop

Olen Tartu Ülikooli professor ja Riigikogu liige. Parlamendis osalen kultuurikomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni töös ning tegelen aktiivselt hariduse, teaduse ja meditsiini teemadega.

Olen põline tartlane. Siin elavad ka minu vanemad, õde, vend, abikaasa, lapsed (3) ning lapselapsed (5). Minu koolitee algas Tartu 2. Keskkoolist (nüüdsest Miina Härma Gümnaasiumist). Õppisin Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja filosoofiat. Peale kümmet aastat välismaistes ülikoolides (Oxford, Oslo, Konstanz) õppimist ja doktorikraadi omandamist tulin tagasi kodulinna ja sain siin Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professoriks. Kakskümmend aastat tagasi asutasin Tartu Ülikooli eetikakeskuse, mille tegevuses osalevad  humanitaar-, loodus-, meditsiini- ja sotsiaalteadlased. Eetikakeskus on lisaks eetika õpetamisele ja uurimisele olnud aktiivne ka ühiskondlike debattide korraldamisel ja haridusasutustes toimuva väärtuskasvatuse toetamisel. Oleme eestvedanud hea teadustava koostamist ja loonud hea kooli ja hea lasteaia mudeli. Juba mitu aastat on Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalik osaleda programmis „Hea haridus heade mõtete linnas“.

Olen suur Tartu patrioot ja tahan anda oma panuse selleks, et Tartu oleks parima elukeskkonnaga linn, kus kultuuri-, majandus- ja looduskeskkond on leidnud sobiva tasakaalu ja kus nii lapsed, noored kui vanad saavad elada õnnelikku ja tegusat elu.

„Paremini hoitud Tartu“ tähendab minu jaoks:
–  Ei plaanidele ehitada siia loodust reostavaid tehaseid.
–  Jah Sükule (Südalinna kultuurikeskusele).
–  Ei võõravihale ja kiusamisele.
–  Jah eestikeelsele haridusele, eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja arendamisele. Jah väärtuskasvatusele ja kiusuennetusele.
–  Ei suletusele ja provintsistumisele.
–  Jah kiiretele ühendustele ning elavale rahvusvahelisele suhtlusele ja -koostööle.

102

Margit Sutrop

Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, Riigikogu liige