Tartu linn

reform.ee
Menüü
134

Margo Kalamägi

Olen sünnilinna tagasi tulnud tartlane, entusiastlik sportlane ja tervishoiutöötaja. Olen valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi, et Eestit veelgi paremini edendada ja maailmas rohkem esile tõsta. Soovin Tartu linnavolikogusse kandideerida selleks, et seista meditsiinivaldkonna arendamise eest Tartus ja luua rohkem võimalusi meditsiinipersonalile kodumaale jäämiseks. Samuti seisan selle eest, et kutseliste päästjate palk ulatuks üle Eesti keskmise, mis võimaldaks neil keskenduda rohkem oma erialasele tööle. 

Olles Tartu ülikooli kliinikumi onkoloogiaõde, seisan patsientide kiire ja jätkusuutliku abi eest Tartu linnas, sealhulgas kliinikumi onkoloogiaosakonna meditsiinilise võimekuse arendamise eest. Ülikooli kliinikumi peab tulema kopteri maandumisplats kliinikumi katusele, mis võimaldab kiirendada erakorralist abi vajavate patsientide aitamist.

Aastal 2021 lõpetasin neli aastat kestnud haridustee Tartu tervishoiu kõrgkooli õe õppekava rakenduskõrgharidusõppes. Koolitee kõrval olen end aktiivselt hoidnud valmisolekus kaitseliidu ja kaitseväe meditsiiniüritustel ja õppustel, vältimaks teadmiste ja oskuste ununemist.

Olen avatud uuendustele ning tean, et tänapäevane meditsiin koos väljaõppinud personaliga suudab päästa inimelusid.

134

Margo Kalamägi

TÜ kliinikumi onkoloogiaõde