Tartu linn

reform.ee
Menüü
127

Margot Fjuk

Olen sündinud ja valdavalt elanud Tartus.

Olen ühe tütre ema ja kahe tubli lapselapse vanaema.

Pean oluliseks iga tartlase õigust saada hea, võimetekohane haridus, Tartu linna kõigi haridusasutuste nüüdisajastamist ning sisulist arengut.

Tõsi on see, et keeruline on leida lasteaeda või kooli logopeede, eripedagooge, psühholooge ja mõne eriala õpetajaid. Näen, et ka siin on veel kasutamata ressursse.

Seisan kaljukindlalt selle eest, et peetaks kinni Tartu lasteaedade ja koolide renoveerimisprogrammidest, et alusharidus oleks kõikidele peredele taskukohane ja kõikidel tasanditel antav haridus kvaliteetne.

Pean õigeks, et kõrgharidusega lasteaiaõpetaja keskmine töötasu oleks riigi keskmisest töötasust 20% kõrgem! Seisan selle eest!

Oman kolme kõrgharidust. Olen lõpetanud E. Vilde nim Tallinna pedagoogilise instituudi alushariduse metoodiku ja psühholoogiaõpetaja erialal cum laude, Tartu ülikooli filosoofia teaduskonna ja Tartu ülikooli koolikorralduse erialal.

Olen olnud pikki aastaid Tartu linnavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni liige ja volikogu liige ühes volikogu koosseisus.

Leian, et minu tegevusest volikogu komisjonides on olnud kasu paljudele tartlastele, sest hea haridusega paraneb iga inimese elujärg. Teha on veel palju!

Tänaseks olen olnud Tartu lasteaia Ristikhein direktor üle 30 aasta. Olen kuulunud erinevaisse organisatsioonidesse üle Eesti ja neid ka juhtinud.

Hoolin igast tartlasest ja tean, et ka kõige keerulisemad probleemid on lahendatavad, kui tugineda koostööle, järjepidevusele ja argumenteeritusele.

Kogenud haridusjuhina seisan haridustöötajate ja tartlaste heatasemelise hariduse eest. Aitan lahendada tartlaste haridus- ja sotsiaalvaldkonna probleeme, nii nagu seda olen seni teinud.

Mulle meeldib muusika, nii sellega tegelemine kui ka kuulamine. Samuti kõik, mis on seotud aia ja koduga. 

127

Margot Fjuk

Tartu Lasteaia Ristikhein direktor