Tartu linn

reform.ee
Menüü
163

Mari Roostik

Sain magistrikraadi Tartu ülikoolist ning esimesest eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötatud aastast alates olen olnud päris kindel, et haridus ja inimesed selle sees, ümber ja keskel ongi minu “miks”. Olen nii koolis kui ka igal pool mujal inimeste inimene. Loen palju ja mõtlen palju; kirjutan palju ja vestlen ka palju; jooksen natuke ja tunnen iseenda ning maailma vastu suurt huvi. Olen töötanud Jaan Poska gümnaasiumis õpetaja, klassijuhataja ja valdkonnajuhina ning praegu, kaheksa aastat hiljem, olen Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktor.

Minu unistus on, et iga Eesti noor käib koolis, kus iga õppija saab areneda ja kasvada, on kannustatud empaatiast, uudishimust ja ettevõtlikkusest. Avatud ja lai silmaring kujuneb minu hinnangul ennekõike tänu empaatiale koos julgusega. Kui me suudame pärast millegi võõra, ebamugava või sageli ka teise kultuuri- või väärtusruumi kuuluva järel jõuda mõistmiseni, on meil piisavalt julgust ja ettevõtlikkust, et õppida ja kohaneda. Igasuguse uue ja tundmatu üle arutlemine, probleemi või nähtuse tükkideks võtmine arendab inimese hoiakut olla avatud ja salliv ning oskust kuulata ja luua uut teadmist. Võib ehk isegi väita, et iga uus idufirma on hirmu suurtest silmadest asjalike käte ja mõistliku mõtteviisi loomisprotsess. Ometigi ei ole ettevõtlikkus vaid rahvusvahelise start-up’i loomine või käivitamine, sest mõnele õppijale võib ka kooliaktuse korraldamine olla ülemaailmse tähtsusega pingutus, ja selle kogemuse peab ta saama, et õppida ja areneda.

Minu jaoks on oluline, et me töötaks ühiskonnana selle nimel, et õppija ning tema vajadused, tulevik ja unistused on alati fookuses. 

163

Mari Roostik

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktor