Tartu linn

reform.ee
Menüü
122

Merike Adojaan

Minu soov on parandada laste õppimisvõimalusi. Oleks vaja tugiisikuid lastele, kellel on mõningasi õpiraskusi üldhariduskoolis, aga erivajadustega laste kooli nad ka ei passi. Soovin leida koostöös kauplustega, kuidas saaks leida istumiskohti vanemaealistele või liikumispuudega inimestele. Kõige rohkem tunnen huvi vaba aja sisustamise vastu.

122

Merike Adojaan

Klienditeenindaja