Tartu linn

reform.ee
Menüü
171

Milvi Toots

Mina soovin, et Tartu linna arendataks easõbralikuna ning fookusesse tuleb võtta ka enam kui 60-aastaste inimeste vajadused.

Tuleb edasi teha tihedat koostööd puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega – luua puuetega inimeste jaoks vajalike teemade aruteluks püsiva koostöökogu. 

Tahan, et jätkataks Tartu Eakate Nõukoja, Tartu Puuetega Inimeste Koja, Kodukotuse ja teiste eakate elukvaliteedi tõstmisega tegelevate organisatsioonide tegevuste toetamist. 

Soovin, et veelgi enam laiendataks eakate kukkumisennetusprogramme ning korraldataks erinevaid eakate üritusi (näiteks eakate orienteerumine, eakate terviseolümpia, eakate päev, kõnniringid). 

Väga hea mõte oli heaolumeistrite programmi käivitamine Tartu linnas. Lisaks tahan, et Tartu tuleks uus programm, mis aitab üksikuid eakaid suhtluskaaslase leidmisel. 

171

Milvi Toots

pensionär