Tartu linn

reform.ee
Menüü
138

Peeter Kikas

Hariduse seisukohast on kõige tähtsam jätkata koolimajade füüsilise seisukorra parandamist.

Kõik Tartu koolid võiksid kuuluda liikuma kutsuvate koolide hulka. Põhikoolide I kooliastmes võiks olla igas koolis õuetund.

Tartu linnavalitsus on muretsenud Tartu koolidele digivahendeid distantsõppe tarbeks, kuid vajadus on ilmselt suurem. Kindlasti tuleks digivahendite olemasolu ja kasutamist koolides analüüsida ning vajadusel vahendeid juurde soetada. 

138

Peeter Kikas

Tartu Variku Kool, direktor 5203179