Tartu linn

reform.ee
Menüü
143

Pille Kõiv

Paremini hoitud Tartu tähendab minu jaoks eelkõige korras rattateid, hästi korraldatud transpordisüsteemi ning bussiliiklust, mis arvestab ka linna nõrgemate ehk laste ja eakatega. Pean oluliseks ka paremaid sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi, mistõttu toetan uue veekeskuse rajamist, ning head koostööd linnaelanikega, sest igaüks on tähtis. Seisan ka selle eest, et tehtaks koostööd kõrgkoolidega nüüdisaegse Tartu kujundamisel, kaasates sellesse üliõpilasi ning erinevaid ideid, et Tartu 2024 oleks selline, nagu me soovime.

143

Pille Kõiv

Räpina Tervisekeskus, Füsioterapeut