Tartu linn

reform.ee
Menüü
112

Senta-Ellinor Michelson

Olen valdava osa oma elust töötanud erivajadustega inimeste ja eakatega, nendest viimased 24 aastat Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevjuhina. Nende aastate jooksul on Tartu Puuetega Inimeste Kojal ja Tartu linnavalitsusel kujunenud arvestatav ja toetav koostööpartnerlus. Osutame lisaks koja tegevusele juba 20 aastat linnale Ropka-Karlova päevakeskuse teenust eakatele. Nii eakatel kui ka puuetega inimestel on võimalik osaleda erinevate ringide tegevustes ja üritustel. Juba seitsmendat aastat korraldan projekti “Ajaga kaasa” 60+ inimestele, mille raames toimuvad üldarendavad koolitused, loengud ja inglise keele algõppe kursused. See on väga populaarne ja eakate jaoks oodatud. Samuti on pikaaegse traditsiooniga ülelinnaline rahvusvahelise puuetega inimeste päeva ja eakate päeva korraldamine. Selle aasta augustikuust alustan kaheaastase projektiga “Üheskoos üksinduse vastu”, mille sihtgrupp on üksikud või üksi elavad eakad, nende nõustamine ja tugigruppide loomine.

Miks kandideerin?

Olen Tartu linnavolikogu liige olnud kaks viimast koosseisu. Tunnen, et ma ei ole veel väsinud ja energiat on piisavalt ning seisan teemade eest, millega igapäevaselt oma töös kokku puutun, Sotsiaalsüsteemis on alati muresid ja probleeme lõputult. Pean oma tugevateks külgedeks soovi aidata ja korraldada, julgust võtta vastutus ning lahendada probleeme. 

Minu kõige südamelähedasemad teemad:

  1. Iga inimene peaks saama elada võimalikult kaua oma kodus. Selleks tuleb erinevaid tugiteenuseid edasi arendada. Keegi ei tohiks tunda end mittevajaliku ja üksikuna. 
  2. Vajadusel peab igale soovijale leiduma koht hooldekodus oma linnas Tartus. 
  3. Juurdepääsetavuse ja iseseisvuse tagamine nii puudega inimestele kui ka eakatele. 
112

Senta-Ellinor Michelson

Tartu Puuetega Inimeste Koda tegevjuht 5155534