Tartu linn

reform.ee
Menüü
151

Triinu Lööve

Olen tartlane juba üle kolmekümne aasta. Peale magistrikraadi omandamist Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas asusin tööle mööblitootmiskontserni ja tänaseks oman pikaaegset kogemust rahvusvahelise müügi ja turunduse alal. Olen palju reisinud nii Euroopas kui ka Aasias, mis on pannud mind väärtustama elu Eestis ja eestlust. Valdan mitut võõrkeelt (inglise, soome, vene, saksa, hispaania ja pisut ka hiina keelt). Nelja lapse kõrval olen aastate jooksul tegelenud ka tantsimise, laulmise ja harrastusspordiga ning pooldan aktiivset eluviisi. Eelmisel aastal liitusin Tartu ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse meeskonnaga ja tegelen ülikoolis uusettevõtluse arendamisega.

Toetan ettevõtlikkust soosivat maailmavaadet ja soovin kandideerida Tartu linna kohaliku omavalitsuse valimistel, sest seisan linlaste nimel erinevate, ka minule oluliste valdkondade arendamise eest.

Teadmuspõhised innovaatilised lahendused ettevõtluse kaudu praktilisse kasutusse

Tartu on ülikoolilinn ja tead(m)usest, mis sünnib meie linnas asuvatest ülikoolidest – Eesti suurimast, Tartu ülikoolist, ja Eesti maaülikoolist –,  on suuresti võimalik kasu saada just meil, tartlastel. Tartu ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses töötades seisan selle eest, et traditsioonilise majanduse kõrval leiaks ülikoolis tehtav teadusarendustöö ja innovaatilised lahendused rohkem kõlapinda ja otsest kasutust läbi ettevõtluse ja ettevõtluskoostöö (näiteks nutikas ülekäigurada Tiigi tänaval või vesinikul töötavad sõidukid, ka isesõitev auto, ja seda puhtama keskkonna nimel).

Nii saame muuta innovaatilised lahendused  kättesaadavamaks erinevate teenuste ja kaupadena linnaelanike jaoks ning ka Tartu linnaruumis tervikuna.

Vaimse tervise probleemide ennetamine ja ravi kättesaadavus

Terves kehas terve vaim – tegutsen selle nimel, et parandada vaimse tervise probleemide ennetamist ja ravi; et oleks tagatud teaduspõhise õigeaegse abi ja nõustamise kättesaadavus kooliealistele lastele ja noorukitele. Samuti on oluline panustada õigeaegse ja ennetava abi tagamisse ka täiskasvanute puhul, et vältida tööstressi või läbipõlemise ohtu, ennetades sellega ka teiste vaimsest seisundist põhjustatud haiguste teket.

Koolilaste huvihariduse mitmekesised valikuvõimalused

Nelja lapse emana olen aastate jooksul kokku puutunud erinevate huviharidusvõimalustega. Algklassides kujunevad välja lapse tõsisemad huvid ja seepärast on oluline, et lapsed saaksid proovida erinevaid huvialasid. Oluline on toetussüsteem (erinevalt üks aasta kehtivast esimese valiku pearahast), mis võimaldaks proovida algklassides käivatel lastel huvialaringe ühe aasta vältel, et leida lapsele lühema kui aastase perioodi jooksul sobivaim(ad) ala(d) või valdkonnad, milles oskusi edasi arendada.

Korras teed ja teadlik liikluskultuur

Kõnniteed ja raudteeületuskohad peavad saama hästi valgustatud ja märgistatud kõikjal Tartu linnas (sh tee-ehituse korral), et vältida soovimatuid olukordi ja õnnetusi. Toetan seda, et erinevate kergliiklussõidukitega liiklemine peab olema paremini reguleeritud, eraldi parklad loodud ja vaja on teha teavitustööd, mis omakorda tagab suurema liiklusohutuse kõigile liiklejatele nii kõnniteedel kui ka tänavatel.

151

Triinu Lööve

Tartu Ülikool, Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, projektijuht Vaata veebilehelt