Tartu linn

reform.ee
Menüü

Reformierakond lubab välja arendada Emajõe kaldad

Reformierakond keskendub oma Tartu valimisprogrammis Emajõe kallaste ja kesklinna arendamisele, linnaliikluse turvalisusele ning eneseteostust pakkuva linna arendamisele.  Reformierakonna valimisnimekirja juhivad linnapeakandidaat, linnapea Urmas Klaas, Margit Sutrop, Mihkel Lees, Ene Ergma, Raimond Tamm ja Ants Laaneots.

Reformierakonna valimisprogramm Tartus keskendub euroopaliku linnasüdame arendamisele, kus kesksel kohal on südalinna kultuurikeskuse ja jõepromenaadide rajamine ning avaturu uuendamine. „Tartlased on koroonakriisi ajal avastanud linna terviseradade võimalused. Jõgi on rikkus, mille kaldad soovime avada matkamiseks ja promeneerimiseks terves ulatuses,“ rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Reformierakonna visiooni järgi peab Tartu olema kõigile tartlastele eneseteostust pakkuv linn. „Jätkame siiani edukalt kulgenud koolihoonete täielikku renoveerimist ja teeme korda koolihoovid ning staadionid,“ tutvustas Urmas Klaas Reformierakonna valimisprogrammi.  „Tartu kasvab, kui igal inimesel on siin võimalik omandada sobiv haridus, leida hästitasustatud töö ning soovitud eluase,“ lisas Klaas.

Tartu on ehitanud hulgaliselt jalakäijate ja jalgratturite teesid. Reformierakonna plaani järgi tuleb kiiresti kasvava jalgrattaliikluse juures enam tähelepanu pöörata jalgratturite ja jalakäijate turvalisusele, mida aitavad saavutada erinevatele liiklejagruppidele selgelt eraldatud teeosad.

„Jätkame kõikide linnaosade ühtlast kõnni- ja jalgrattateedega katmist ning rajame kiired otseteed linnasüdamesse, et liikluskoormus saaks hajuda. Jalakäijatele, jalgratturitele ja autoga liiklejatele tagame mugavad liikumisvõimalused,“ ütles Klaas.

„Kõigi nende plaanide elluviimiseks küsime tartlastelt mandaati, et jätkata pikaaegselt Tartule edu toonud linnajuhtimisega. Loomulikult on Reformierakonna eesmärk valimised Tartus võita,“ märkis linnapea Klaas.

Kolmapäeval, 18. augustil kogunenud Reformierakonna Tartu Üldkogu kinnitas valimisprogrammi, linnapeakandidaadi ja valimisnimekirja.