Elva vald

reform.ee
Menüü
154

Indrek Jaal

Olen ettevõtja ja pereisa. Elva vallaga on meie pere olnud seotud juba viimased kaheksa aastat ja nendest kaks viimast siin ka igapäevaselt elanud. Oleme linna ja küla hübriidpere.

Linnast maale kolides tuleb oma elu paljuski ümber korraldada ja ehitada üles toetusgrupp, kelle peale loota, kui on abi vaja, ja samal ajal pakkuda lastele/noortele võimalusi omavahel suhelda. Minu jaoks oli küla kogukonnaga liitumine nagu ettevõtlusega alustamine: alustad nullist ja mõne aja pärast on võimalik maitsta töö vilju. 

Elan Koruste külas ja siinne kogukond on näidanud, kui olulised on külaseltsid ja kogukond noortele peredele. Minu eesmärk on parandada külaseltside ja kogukondade tööd, seega seisan selles eest, et Elva vallas töötatakse välja külaseltside toetusmeede, et näiteks saaks ehitada ühiseid mänguplatse lastele. 

Samas tuleb parandada ka liikumisvõimalusi ja töötada välja kergliiklusteede ehitamise strateegia, liikuda peab saama mitte ainult Elva ümbruses, vaid ka külade vahel, sest kes meist soovib, kui omapäi kõndivatel lastel või sportivatel inimestel tuleb võidelda suurte veoautodega, et maantee ääres ellu jääda. 

Samuti tahan seista kruusakattega teede hoolduse eest, kuna lähiajal lõppevad külavaheteede avaliku kasutuse lepingud, on oluline, et eakatel ja vähekindlustatud peredel oleks võimalik teid siiski korras hoida.

Olles ise saanud külaelust palju häid emotsioone, usun, et suudan oma ettevõtluskogemust rakendada ka Elva valla külade elanike elukvaliteedi parandamisel. 

154

Indrek Jaal

OÜ GlobalReader juht