Elva vald

reform.ee
Menüü
155

Kristiina-Karoliina Mägi

Olen 23-aastane, elanud terve elu Elva vallas.

Varasemalt olen lõpetanud Tartu tervishoiu kõrgkooli ning sellel
kevadel lõpetasin Eesti maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi, sügisest
jätkan sama instituudi magistriõppes. Oma vaba aega sisustan raamatute
lugemise, looduses matkamise ning muude vaba aja tegevustega.

Sügisel toimuvatel KOV-i valimistel kandideerin sooviga
arendada elu Elva vallas ning muuta seeläbi veel paremaks nii valla elanike elu
kui ka siinne elukeskkond.  

Minu jaoks olulised teemad

Esiteks haridus – soovin, et iga Elva valla elanik saaks ka
edaspidi omandada hariduse kodu lähedal koolis, kuid kuna vajadus spetsialistide
järele üha suureneb, siis seisan selle eest, et Elva vallas oleks stipendium
siia tööle suunduvatele tugispetsialistidele ja õpetajatele. Teisalt pean
vajalikuks ka Puiestee tänava koolihoone rekonstrueerimist, tagades nii
noortele meeldiva ja tänapäevase õpikeskkonna.

Teiseks elukeskkond – soovin, et igal liiklejal oleks
liikluses turvaline liikuda, selleks tuleb valgustada Elva valla bussipeatusi
ning muuta ohutuks ja nutikaks ülekäigurajad.

Kolmandaks kogukond ja valitsemine ning ettevõtlus. Toetan ideed luua e-Elva keskkond, kuna see lihtsustaks oluliselt
Elva valla elaniku e-toiminguid – näiteks saab seal täita erinevaid avaldusi
ja jälgida ka nende menetlemisprotsessi. Sel viisil jõuab ka tähtsaim info elanikuni
kõige kiiremini.

Aitäh, et lugesid ja tutvusid minu mõtete ning eesmärkidega! Loodan, et leiad minu ideedest ka midagi sellist, mis on Sinu arvates üks
tähtis aspekt, et muuta elu Elva vallas üha paremaks. Selleks, et üheskoos neid ideid
ellu viia, oleksin väga tänulik, kui sügisel toimuvatel valimistel oma hääle
mulle usaldaksid! 

155

Kristiina-Karoliina Mägi

Üliõpilane