Elva vald

reform.ee
Menüü
139

Leelo Suidt

Põlise elvalasena olen alati seisnud kodukandi kultuuri- ja haridusvaldkonna ning keskkonnateemade eest. Ja mitte ainult seisnud nende otsuste eest, vaid andnud oma panuse linna, nüüd ka valla arengusse. Olen juhtinud Elva linna kultuurielu 18 aastat tugeva meeskonnaga ja vägagi meeldejäävaid sündmusi luues. Olen töötanud Elva koolis pea sama palju aastaid õpetaja, huvijuhi, klassijuhatajana. Kooli vilistlasena on osake minu südamest alati koolis. Puhja lasteaia Pääsusilm juhina võin kinnitada, et meil on üks kauneim, looduslähedasim, teguderohkeim lasteaed Elva vallas. Tänu meie õpetajatele ja lapsevanematele. Meie lapsed, meie töötajad on parimad.

Valla heakorda annab veel paljuski parendada, meie veekogud puhastada, meie metsapargid korrastada ning loomulikult kergliiklusteed ja matkarajad täiustada. Teadlik elurikkus haljastusse.

Meil on olnud neli aastat aega, et tunneksime end ühtse vallana, aga kindlasti on siin veel palju arenguruumi. Olen valmis toetama igat otsust, aga ka mitte ainult toetama, vaid tegema ettepanekuid, mis teeks meie vallast veelgi ühtsema kogukonna, kuid säilitaks kindlalt iga piirkonna haridusliku ja kultuurilise eripära. Meil on väga palju tublisid inimesi, kellega koos saame kujundada veelgi sõbralikuma, harituma, kultuursema, looduskaunima valla.

Veelgi parema elu-, töö- ja looduskeskkonnaga valla nimel!

139

Leelo Suidt

Puhja Lasteaed Pääsusilm, direktor 5091288