Elva vald

reform.ee
Menüü
143

Liina Tamm

Olen sündinud ja kasvanud Elvas ning töötan Konguta koolis. Kõrghariduse eripedagoogikas ja psühholoogias omandasin Tartu ülikoolis.

Pean oluliseks inimese märkamist ja toetamist elukaarel. Mu meelisvaldkond on haridus ja kaasa suudan  rääkida ka sotsiaalvaldkonnas ja kultuuriteemadel. Arvan, et iga inimese suur või väike mure peab saama lahendatud ja areng läbi elukestva õppimise on parema tuleviku loomine meie kõigi jaoks.

Pean tähtsaks meie elukeskkonna järjepidevat parendamist, vallakodanike kaasamist ja tervena elatud eluaastate pikendamisvõimaluste loomist Elva vallas. Soovin, et inimene ja inimlikkus oleks ühiskonnas jätkuvalt väärtustatud. 

143

Liina Tamm

Konguta kool, direktor