Elva vald

reform.ee
Menüü
138

Mikk Järv

Kohalik omavalitsus ja poliitika on mind huvitanud juba Puhja Gümnaasiumis õppides. Reaalsesse kohalikku poliitikasse algas minu tee 2013 Puhja vallavanemana. Võime julgelt öelda, et Elva vald on haldusreformiga seatud eesmärkidega hästi hakkama saanud. Piirkondlik areng on olnud ühtlane, elanike arv on stabiilne, mitte langustrendis ning arendajate soov valda uusi arendusi rajada on iga aastaga kasvanud.  Elva vald on oma piirkondadega piisavalt mitmekesine, et pakkuda erinevatele inimestele nii elukohta, kui eneseteostusvõimalusi. Seda edulugu soovime Reformierakonna tugeva ja kogenud meeskonnaga jätkata, et kasutada ära seda mis meil on ja luua juurde uusi võimalusi, et siia tulla ja siia jääda.

138

Mikk Järv

Elva abivallavanem 5170306