Elva vald

reform.ee
Menüü
148

Rasmus Punkar

Olen Rasmus, Elva valla elanik, 23-aastane Elva vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoni liige ning igapäevaselt töötan oma ettevõttes graafilise disaineri ja videograafina. 

Aastal 2017 lõpetasin Elva gümnaasiumi ning peale seda asusin õppima Tartu kutsehariduskeskusesse ärikorralduse erialale. 2016. aastal kirjutasin ja kirjastasin oma kokaraamatu „Ma armastan pitsat, pole midagi parata“. Neli aastat olen tegutsenud aktiivselt Reformierakonna noortekogu juhatuse liikmena, kus olen arendanud reforminoorte visuaalset identiteeti. 2017. aastal aitasin koos teiste aktiivsete noortega luua Elva valla noortevolikogu ning olin ka noortevolikogu esimene esimees.

Minu jaoks olulised teemad

Esiteks, et Elva vallas oleksid head ühendused erinevate piirkondade vahel. Selleks tuleb arendada nõudetranspordisüsteemi, et ühistransport oleks kõigile mugavalt kättesaadav. Lisaks sellele peame planeerima tänapäevase kergteede võrgustiku, mis tagaks ohutu liiklemise kõigile liiklejatele. Toetan ratta- ja tõuksiringluse laienemist Elva valda.

Teiseks peab saama Elva vallast omavalitsus, mis on oma innovaatiliste lahendustega eeskujuks teistele. Selleks, et Elva vald jõuaks kõigi elanikeni, tuleb luua e-Elva keskkond, kus elanik saab kõik vajalikud toimingud ja suhtluse Elva vallaga teha ühest kohast ja mugavalt. Selleks, et Elva vallast saaks tulevikuvald, tuleb arendada Elva valla lasteasutustes ettevõtlikkuse õpet ning luua õpilasfirmade omaalgatusfond koos mentortoega – kõik selleks, et Elvast saaks uus Silicon Valley.

Kolmandaks on demokraatia ja kaasamine. Elva vald on elanike kaasamisega hästi hakkama saanud, kuid saab veelgi paremini. Et noored oleks rohkem kaasatud valla juhtimisse, tuleb kutsuda noortevolikogu liikmed igasse volikogu komisjoni. Lisaks tuleb langetada kaasava eelarve hääletajate vanusepiiri 14 aastale ja suurendada eelarvet – vähemalt 20 000 €  idee kohta. Seisan selle eest, et Elva vallas juurutataks otsedemokraatia põhimõtteid piirkonnapõhiste investeeringute valimisel.  

Mul on soov panustada oma energiat ja ideid Elva valla arengusse, et Elva vallast saaks päriselt kõige parem vald Eestis. Kui ka Sina leiad, et need ideed vajavad vallas elluviimist, siis toeta minu kandidatuuri nendel kohalikel valimistel! 

148

Rasmus Punkar

Fortus Agency OÜ, juhatuse liige Vaata Instagramist 56254229