Elva vald

reform.ee
Menüü
146

Vahur Vuks

Olen sündinud ja kasvanud Aakres. Koolis käinud Aakres ja Rõngus. Õppinud kutsekoolis laevaremondilukksepaks ja TPI-is mehaanikainseneriks. Töötanud laevaremonditehases nr 7 lukksepana, Kilingi-Nõmme leivatehases remondimeistrina, Rõngus  kontsentreeritud mahlade tootmise tsehhis tsehhijuhatajana ja praegu AS Bacula juhatajana.

Soovin panustada kohaliku elu edendamisse, et külad ei muutuks ääremaaks, mis tasapisi hääbuvad ja kust korstnasuits kaob.

Selleks näen esmajoones järgmisi tegevusi:

  • alustame Aakre-Rõngu-Elva kergtee projekteerimist;
  • loome Aakre mõisa jääkeldrist performance’ite ja etenduste paiga;
  • toetame Rõngu vabatahtlikele päästjatele tänapäevase hoone ehitamist;
  • viime lõpuni asulate vee- ja kanalisatsioonivõimaluste arendamise.

Noored on Eesti tulevik. Haritud noored, kelle hariduse vundament laotakse lasteaias ja algkoolis. Selleks olen valmis panustama:

  • vabastame pered alates teisest lasteaialapsest lasteaia kohatasust;
  • arendame Elva valla lasteasutustes ettevõtlikkuse õpet;
  • ventilatsiooni ajakohastamine Elva valla haridusasutustes;
  • toetame rahvakultuuri püsimist koolides toimuva rahvatantsuõppe kaudu – kõik lapsed tantsima!

Parema Elva valla ja kodukoha nimel!
 

146

Vahur Vuks

AS Bacula, juhatuse liige 5174059