Elva vald

reform.ee
Menüü
141

Viive Vink

Olen oma juurtega sügavalt Rannu kihelkonnas. Olen küll lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna, aga nüüdseks juba üle 30 aasta töötanud Rannu raamatukogus. Raamatukogutöös pean väga oluliseks, et lapsed käiks jätkuvalt raamatukogus ning tunneksid rõõmu raamatute lugemisest. Selleks on raamatukogu liitunud „Lugemisisu” programmiga ning korraldame teematunde.

Olen olnud Rannu Valla Lehe toimetaja, Rannu vallavolikogu liige (haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees) ning volikogu esindajana kooli hoolekogu liige. Viimased neli aastat olin kultuurikomisjoni liige ning Rannu piirkonnakogu liige (viimased paar kuud esimees). Olen oma südameasjaks võtnud kohaliku kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja tutvustamise. Olen Rannu maanaiste seltsi juhatuse liige ning enamik viimase aja projekte on viidud ellu minu juhtimisel („Rannu lugemik”, vabadussõja mälestussamba taastamine, mälestuspingid, ühisprojekt noortekeskusega jms). Praegu on käsil Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande tegemine (Vallapalu võidutule traditsioon) ning Rannu kihelkonna veebipõhise fotoarhiivi koostamine.

Loomulikult on minu suur hobi lugemine. Ka kohaliku kultuuripärandiga tegelemine võtab oma aja. Lisaks meeldib teha käsitööd ja võimalusel reisida. 20 aastat tantsisin naisrühmas Kati. Viimasel aastal on see tegevus küll olude sunnil jäänud soiku, aga lõplikult ma veel loobunud pole.

Kandideerin samal põhjusel, mis eelmisel korralgi. Oluline on, et suure valla volikogus oleks esindatud kõik piirkonnad. Kindlasti peab arendama ka edaspidi kõiki piirkondi, et ei toimuks ääremaastumist. Tänu oma tööle tean väga hästi, mis inimestele muret teeb ja mis neid rõõmustab. Omavalitsus on seda atraktiivsem ja teovõimelisem, mida tugevamad on piirkonnad ja kogukonnad. Pean oluliseks, et ka edaspidi säiliksid piirkondades haridus- ja kultuuriasutused.

141

Viive Vink

Rannu Raamatukogu, direktor