Kambja vald

reform.ee
Menüü

Muutunud Reformierakond Kambja vallas

Pärast haldusreformi on Kambja vald kasvanud Tartumaa üheks suurimaks omavalitsuseks, kuid muutusi ootavad vallaelanikud nii valla juhtimises, elamuarenduste läbipaistvuses kui ka teenuste kättesaadavuses.

Reformierakond läheb seekordsetele valimistele vastu uuenenud meeskonna ning uue vallavanema kandidaadiga, et vastata elanike rahuloluküsitluses välja tulnud ootustele. Meiega on liitunud palju uusi ning aktiivseid Kambja valla inimesi, treeneritest ettevõtjate ja haridusjuhtideni, sotsiaaltöötajatest põllumeeste ja loomaarstideni.

Reformierakonna eesmärk on muuta Kambja valla juhtimine avatuks ja läbipaistvaks, kus otsuste vastuvõtmisse kaasatakse ka vallaelanikke.

  1. Viime detailplaneeringute algatamise tagasi volikogu pädevusse ning hoolitseme selle eest, et elamuehitus oleks tasakaalus lasteaia -ja koolikohtade loomisega.
  2. Tagame, et taristu arendus ning ühistranspordi liiklus oleks kooskõlas elanike vajadustega.
  3. Loome e-lahenduste abil erinevate valla teenuste parema kättesaadavuse.

Paremini hoitud Kambja vald!

Tutvu programmiga

Vaata Paremini hoitud Eesti telereklaami: