Kambja vald

reform.ee
Menüü
163

Andre Raudik

Olen 38-aastane, abielus ja kahe lapse isa. Kambja vallas Ülenurmel olen elanud alates aastast 1985. Pärast Eesti Maaülikooli lõpetamist olen alates 2007. aastast tegelenud ehitusega, sealjuures viimased neli aastat kortermajade ehitusega.

Kandideerin kohalike omavalitsuste valimistel, sest Kambja valla pikaajalise elanikuna näen vajadust muutusteks. Valla juhtimine, taristu arendamine, ehitus, elukeskond, tervishoid, sotsiaalabi, haridus, sport, kultuur ja noorsootöö on kõigest mõned märkimist väärivad valdkonnad, mida tuleb paremini hoitud Kambja vallas edendada. Igapäevase kiire elutempo tõttu ning tervislikuma eluviisi harrastamiseks vajaksime ka meie oma valda rattaringlust, mis tagaks mugavama liikumise külade ja linna vahel.

Reformierakonna eesmärk on muuta Kambja valla juhtimine avatuks, läbipaistvaks ning vallaelanikke kaasavamaks.

163

Andre Raudik

Ränilinna Ehituse OÜ/ projektijuht 53409060