Kambja vald

reform.ee
Menüü
145

Illari Lään

Elan Kambja vallas Külitsel juba pea 20 aastat. Peres sirgub kaks tütart ning ülemeelik springerspanjeli tüdruk. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ning minu erialane teaduskraad pärineb TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudist.

Kambja vallavolikogus löön liikmena kaasa teist perioodi ning see kogemus innustab mind veelgi enam valla arendamisse panustama, sest märkan üha rohkem elanike soovi muutusteks. Viimane aasta Kambja vallas on olnud mitmes mõttes murranguline, sest aina enam ilmneb valdkondi, mis vajavad põhimõttelisi muudatusi. Alustades valla juhtimise muutmisest läbipaistvamaks ja avatumaks läbi sihipärase infovahetuse vallaelanikega ning lõpetades vajadusega kasvatada inimeste rahulolu valla teenustega.

Oma erialaste teadmiste ning juhtimiskogemusega avaliku sektori suurorganisatsioonides saan aidata luua valda, kus esmajoones lähtutakse valla inimestest, mitte kitsa ringkonna ärihuvidest. Samast põhimõttest juhindub lähenevatel valimistel kogu Reformierakonna meeskond. Kõikidest viimastel aastatel läbi viidud uuringutest ja küsitlustest ning volikogu lauale jõudnud probleemidest vaatab vastu inimeste ootus muudatusteks meie vallas.

Oleme valmis neid muudatusi juhtima ja ellu viima, lähtudes sealjuures väga selgetest põhimõtetest ning programmist, mis parandaks meie valla inimeste heaolu.

145

Illari Lään

OÜ Westil juhatuse liige / Eesti Rahva Muuseumi avalike ja välissuhete juht Vaata veebilehelt