Kambja vald

reform.ee
Menüü
155

Meelis Michelson

Elan Ülenurme alevikus juba alates 2007. aastast ning valisin selle piirkonna oma koduks linnaläheduse ja väga meeldiva elukeskkonna tõttu. Aastatega on elu siin muutunud aina täisväärtuslikumaks, sest läheduses on olemas pea kõik vajalikud teenused: lasteaiad, kool, muusikakool, kauplused ning erinevad sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused. Ka looduslähedust on kõikjal tunda, sh kuulda linnulaulu ja näha metsloomi, mis annab märku piirkonna erilisusest.

Mul on kaks poega, kellest üks on väga suur tehnika- ja muusikahuviline ning teine jällegi spordihuviline, ning väga hoolitsev abikaasa, kellele meeldib toimetada nii aias kui ka toas.

Olen Ülenurme ja Kambja valla patrioot ning seega lähevad mulle väga korda kõik vallaeluga seotud toimetamised. Oma volikogus oldud aja jooksul olen revisjonikomisjoni liikmena hoidnud silma peal, et kõik valla tegemised oleksid seaduspärased ja elanike huvid kaitstud ning püüdnud täiel rinnal võidelda korruptsiooniga.

Töötan sotsiaaltöötajana AS-is Hoolekandeteenused, aidates erivajadustega inimestel oma igapäevatoimetustega hakkama saada. See pole kerge töö, sest nende inimeste sulandamine meie jaoks nii tavalisse maailma nõuab suurt empaatiavõimet ja elukogemust. Ka nemad vajavad kellegi tuge ja lähedust, sest paljudel polegi mitte kedagi peale tema jaoks olulise tugiisiku.

Seoses sotsiaaltööga puutun palju kokku ka eakamate inimestega, kes vajavad samamoodi tuge, et tänapäevases väga arvutistunud ja kiire elutempoga maailmas toime tulla. Peame aitama eakatel inimestel oma vanaduspõlv väärikalt ja täisväärtuslikult veeta, pakkudes neile huvitavaid tegevusi või võimalust pisutki ringi reisida. Samamoodi vajavad eakad tuge ka kodustes tegemistes, sest nooremad pereliikmed on tihtipeale hõivatud enda elu üles ehitamisega, mistõttu jäävadki eakad vajaliku tähelepanuta. Sageli ei julge nad ka ise abi küsida, kartes olla oma lastele ja/või sugulastele koormaks.

Ka noored pered ja nende igapäevamured on mulle väga hingelähedased. Püüan aidata kaasa nii uute mänguväljakute rajamisele, lasteaiakohtade puuduse leevendamisele kui ka vaba aja sisustamiseks vajalike kohtade loomisele. Lisaks sotsiaaltööle olen tegutsenud üle 30 aasta ka meelelahutusmaailmas, mistõttu pole ka kultuurivaldkond mulle võõras.

Minu suurimateks hobideks on vanatehnika restaureerimine ja kogumine, muusika ning raadioamatörism. Püüan oma elukogemuse ja teadmistega panustada sellesse, et kõik Ülenurme piirkonna ja Kambja inimesed oleks sõltumata oma east ja erivajadusest paremini hoitud!

155

Meelis Michelson

AS Hoolekandeteenused, tegevusjuhendaja