Kambja vald

reform.ee
Menüü
152

Toomas Kalja

Olen abielus ning kolme last kasvatav 44-aastane optimistlik ja rõõmsameelne Tõrvandi Saialille elurajooni elanik.

Olen lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini erialal, seega hariduselt loomaarst. Pärast ülikooli lõpetamist asusin 2002. aastal tööle loomatervise peaspetsialistina Tallinnas Veterinaar- ja Toiduameti keskasutuses. Tollaste töökohustusse hulka kuulus Eesti õigusaktide kohandamine Euroopa Liidu omadega ning Eesti vaadete esindamine Brüsselis loomseid kõrvalsaaduseid käsitleva määruse väljatöötamisel. 

Pere kasvades ja sõprade kutsel tulin 2007. aastal tagasi Tartumaale ning asusin tööle Tartu Veterinaarkeskuses loomatervise peaspetsialistina. Selle ametikohaga käib kaasas tihe suhtlus Tartumaa, sh meie valla loomapidajatega, mis on andnud mulle suurepärase võimaluse tutvuda loomapidamise rõõmude ja muredega.

Olen võtnud oma südameasjaks nii põllumajandus- kui ka lemmikloomapidamisega seotud teemade esindamise vallas. Paremini hoitud Kambja tähendab ka paremini hoitud loomi! Alustame selle eesmärgi suunas liikumist, rajades meie lemmikutele jalutusparke ja väikeloomakliiniku ning tehes koostööd Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.

152

Toomas Kalja

Põllumajandus- ja Toiduamet, loomatervise peaspetsialist (episotoloog)