Kambja vald

reform.ee
Menüü
162

Toomas Keldoja

Olen 57-aastane, abielus ning kahe täiskasvanud poja isa. Kogu oma elu olen elanud Kodijärve külas Lõhmuse talus ning hariduselt olen hüdrotehnika insener. Alates 2018. aastast töötan Kammeri koolis üldehituse õpetajana ning juba 10 aastat on mul ka väike mahepõllumajandusettevõte.

Olen kaasa löönud Kambja näiteringis Püünelind ning alates 2015. aastast korraldanud piirkonna inimestele suunatud kevadist rattamatka kohalikel teedel. Naudin mälumängu ning oma metsas toimetamist, sh metsa uuendamist. Tunnen huvi kohaliku ajaloo vastu, näiteks praegu olen seotud siitkandist pärit olümpiavõitjale mälestuskivi paigaldamisega.

Leian, et Kambja vallas võiks olla ka volikogu kogukonnakomisjon, kuhu kuuluks esindaja igast Kambja valla piirkonnast: 

  • Külitsest, Tõrvandist, Ülenurmelt, Ränist, Kuustest, Kambjast ja Pangodist;
  • kiire, mugav ja elanikele sobiva graafikuga ühistranspordiühendus Tartuga. Ideaalis nii, et oma isikliku liiklusvahendi saaks jätta turvaliselt ühistranspordi peatusesse;
  • eraldi kogutud pakendite äravedu igast majapidamisest, kust toimub niikuinii juba olmeprügi äravedu;
  • teehoiukava, mille alusel teid remonditakse ja hooldatakse, kusjuures teehoiule võiks valla eelarvest eraldada rohkem raha, kui seda on tehtud viimastel aastatel;
  • rohkem lahti kirjutatud valla eelarve;
  • leitud rakendus tühjalt seisvatele hoonetele, nt Kodijärve mõisahoonesse võiks rajada vaimse ja füüsilise heaolu keskuse (Kodijärve Center for Mental and Physical Well-Being);
  • kaasav eelarve ning seda piirkonniti ja proportsioonis elanike arvuga;
  • soositud mahetoidu tarbimine, sh kohaliku mahetoidu pakkumine valla lasteaedades ja koolides;
  • rajatud hajaasustuspiirkondade bussipeatustesse dekoratiivpeenrad, milleks ei ole vaja üldse palju ressurssi. 2020. aasta suvel sai Kodijärve bussipeatusse isiklikul initsiatiivil üks tsinniapeenar tehtud, mis oli suvi läbi väga ilus;
  • üleriigiliselt kavandatav maamaksu tõus läbi viidud õiglaselt, st et hinnastamine sõltuks maa viljakusest.
162

Toomas Keldoja

põllumajandusettevõtja OÜ Toomas&Pojad juhatuse liige ja õpetaja Kammeri koolis Vaata Instagramist