Kambja vald

reform.ee
Menüü
160

Veiko Võsoberg

Olen abielus, kahe eelkooliealise tütre isa ning lõpetanud Eesti Maaülikooli magistriõppe metsamajanduse erialal. Hetkel töötan sõidukitega tegelevas teenindusettevõttes.

Oma südameasjaks pean valla juhtimise läbipaistvamaks muutmist, sõiduteede olukorra parendamist ja nende korrashoidu, turvalise koolitee tagamist ning  mänguväljakute ja noortele mõeldud põnevate tegevuspaikade rajamist. Olen seisukohal, et valla taristu peab elanikkonna kasvule järele jõudma. 

Tahan panustada valla arendamisse oma avatuse ja hea organiseerimisvõimega. Valla areng saab toimuda vaid läbipaistvalt koostööd tehes ning ühiseid eesmärke ja väärtuseid kandes.

Leian, et valla juhtidel ja elanikkonnal on vaja operatiivsemaid ning avatumaid suhtlusvõimalusi. Inimeste arvamus ja mõtted peavad jõudma valla ametnikeni ja vastupidi.

Minu eesmärgid vallavolikogus:

  1. 1. Laste mängualade, noorte turnimisväljakute ning tegevusparkide rajamine igasse valla alevikku.
  2. 2. Rattaringluse loomine Tartu linna ja Kambja valla vahele.
  3. 3. Taristu laiendamine vastavalt elanikkonna kasvule.
  4. 4. Sõiduteede olukorra parandamine: kõvakattega teede arvu suurendamine ning talvise teede korrashoiu kindlustamine.
  5. 5. Kõnniteede ehitus ning nende parema läbitavuse tagamine vankrite ja jalgratastega.
160

Veiko Võsoberg

Audi Tartu, Keretööde juhataja