Otepää vald

reform.ee
Menüü

Vähendame valitsemiskulusid. Pole vaja maksta volinikele tasusid ega teha kulutusi, mille ainus sisu on „koalitsiooni hind“, nagu neid on volikogu ees õigustanud eelarve- ja majanduskomisjoni juht.

Algatame Otepää kesklinna kortermajade-lasteaia-kooli piirkonna detailplaneeringu, et muuta sealne linnaruum elanikesõbralikuks. Mänguväljakuid, jalutusteid ja varjualuseid on vaja just sinna, mitte vallamaja ette.

Päästame muinsuskaitsealuse vana Puka koolimaja, mille praegune vallavõim on hävingule määranud, ja anname selle ruumidele koostöös kohalike elanikega kasutuse.

Lisaks Pühajärve rannale muudame ka Nõuni järve rannaala atraktiivseks avalikuks rannaks, kus ettevõtjad saavad ja tahavad puhkajatele oma teenuseid pakkuda.

Paneme käima õhtuse koolibussiringi, et ka kaugemate piirkondade lapsed saaks käia trennides ja huviringides.

Raskustes peredele tuleb lisaks majanduslikule toetusele pakkuda vajalikke tugiteenuseid, et aidata neil iseseisvalt toime tulla.

Ehitame valmis erihoolekandemaja, kus saab pakkuda mitmesuguseid tegevusi eakatele ja puuetega inimestele.

Remondime teid analüüsitud ja kinnitatud teehoiukava alusel, mitte ei lähtu isiklikest huvidest. Nii saab avalikkus teedehoius kaasa rääkida ja samal ajal ka infot plaanitavate teeparanduste kohta.

Lõpetame kahtlased tehingud valla varaga ja arusaamatud kingitused omadele. Vara antakse rendile konkursiga ja vastava korra alusel.

Viime ehitushanked läbi ausalt ja professionaalselt. Nii säästame valla raha, mille eest saab elanikele rohkem hüvesid pakkuda.

Pöörame vallavõimu näoga kodanike poole, st teeme kõik, et vallavõim kuulaks inimesi ja arvestaks nende arvamusega.