Tõrva vald

reform.ee
Menüü
136

Ene-Aet Sööt

Kandideerin
tänavustel
kohalike omavalitsuste valimistel
Reformierakonna nimekirjas. Olen Reformierakonna liige alates 2010.
aasta kevadest ning
kohalikel valimistel kandideerin esmakordselt.

Meie
nimekirja on koondunud hulk aktiivseid ja uuendusmeelseid inimesi,
kellele läheb korda Tõrva valla hea käekäik. Meie kandidaadid on
oma igapäevatöö raames ja vabast tahtest panustanud varemgi kogukonna
arengusse ning teevad seda ka tulevikus.

Minu
jaoks on väga
oluliseks ja südamelähedaseks teemaks erivajadustega inimeste toimetulek. Mulle läheb nende käekäik väga korda ning
ma soovin, et meie vallas hea ja väärikas elu ka neil, kes ei suuda enda õiguste eest seista. Teen kõik, et kiire ja tõhus arstiabi ning
transport
oleks
ka neile kättesaadav. Pean oluliseks, et erivajadustega inimestel oleks nüüdisaegsed
ja vajadustele vastavad elamistingimused. Soovin, et nad saaks võtta
osa erinevatest kultuurisündmustest.

Sellega
on
seotud
ka
minu igapäevatöö AS-is
Hoolekandeteenused Tõrva Kodu. Olles aastaid MTÜ Usun Headusesse
ja Lions
klubi
Tõrva Marid liige, olen andnud oma
panuse
kogukonda ka läbi heategevuse.

Olen
seisukohal, et kohaliku omavalitsuse asjaajamine
peab
olema seadust järgiv, korrektne,
läbipaistev,
läbimõeldud ja reaalne.

Minu
number on 136. Toeta mind ning
teeme
ühiselt elu Tõrva vallas veelgi paremaks!

136

Ene-Aet Sööt

AS Hoolekandekeskused, Kesk- Lõuna piirkonna klienditöö juht