Tõrva vald

reform.ee
Menüü
125

Harry Mägi

Olen sündinud Valgamaal Pukas ning oman keskeriharidust, olles lõpetanud Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi ehituse erialal. Minu olulisemad töökohad on olnud Valga KEK, Viljandi linnavalitsus ja Eesti Reformierakond ning olen tegutsenud ka eraettevõtluses. Tegelen aktiivselt spordiga ning olen esindanud Eestit Euroopa meistrivõistlustel Taanis, rahvusvahelistel võistlustel Tsehhis, mitmetel Baltimaade meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel ning paljudel teistel erinevatel võistlustel. Olen Tõrva valla volikogu liige, spordikomisjoni esimees ja revisjonikomisjoni liige.

Toetan ettevõtluse arendamist ning seisan selle eest, et valla teede seisukord paraneks ja saaks taastatud kauaoodatud kesklinna purskaev. Leian, et aktiivne liikumine tagab tugevama tervise. Pooldan kõiki arukaid otsuseid, mis teevad meie koduvalda tugevamaks ja paremaks. 

125

Harry Mägi

Tõrva vald, volikogu liige