Tõrva vald

reform.ee
Menüü
129

Indrek Valner

Soovin, et väikesed paigad edasi elaks ning inimesed maapiirkondades püsiks. Selle tarvis tuleb pidevalt tegutseda ning muuta iga kogukonna elu mugavamaks ja võimalusterohkemaks. Tuleb panustada raha ja aega piirkonna korrashoidu ning aidata kaaselanikke nende toimingututes.

Regiooni arendamise juures on oluline ka koostöö erinevate kogukondade vahel. Otse suheldes ja ideid vahetades saame üksteist abistada nii nõu kui ka jõuga. Minu eesmärk on käia erinevates asulates kohapeal ning selgitada välja tõelised kohalikud vajadused ja probleemid, misjärel saan aidata neile lahendusi otsida.

Järele proovitud võimalus, mida oskan enda kogemuste põhjal soovitada, on mittetulundusühingute kohalikul tasandil rakendamine. Kohalikud MTÜ-d saavad pakkuda elanikele just neid vajalikke teenuseid, mida selles piirkonnas tarvis on. Näitena võin tuua Taagepera küla: kõigepealt küsiti inimestelt nende vajaduste kohta, seejärel pakuti välja lahendused ning siis asuti neid erinevate taotletud ja saadud rahastuste toel ellu viima.

Leian, et kuna erinevates piirkondades elavate inimeste vajadused ja prioriteedid on erinevad, siis oleks vale midagi kõikidele ühtmoodi peale suruda. Oluline on läheneda igale asulale individuaalselt, sest soovid ja võimalused on kõigil omanäolised ning kohaliku elaniku enda määrata. Parimate lahenduste leidmiseks ongi väga vajalik hea koostöö nii omavalitsuste ja külaseltside kui ka elanike ja ettevõtjate vahel.

129

Indrek Valner

VIP Tegevused OÜ, Juhataja