Valga vald

reform.ee
Menüü
125

Eda Lepik

Olen 30-aastase sotsiaaltööalase staažiga, töötanud ca 15 aastat kohaliku omavalitsuse sotsiaalabiameti juhatajana ning hiljem Valga haigla sotsiaaltöötajana. Praegu olen sotsiaaltöötajana ametis Valga laste ja noorukite vaimse tervise kabinetis. Minu töö on alati olnud seotud inimestega ning pakkunud mulle võimalust olla neile abiks probleemidele lahenduste leidmisel. Seda ka minu vabatahtlik töö Valgamaa puuetega laste vanemate ühingus.

Tunnen endas jõudu ja tahet olla elu ja inimeste keskel ning kaasa lüüa selles, mida oluliseks pean. Lapsi, kes vaimse tervise alast abi vajavad, on järjest rohkem. Oluline on sealjuures, et vajalikud teenused oleks kohapeal kättesaadavad ning oleks rohkem tugiteenuseid osutavaid spetsialiste.

Olen lesk, mul on kolm kõrgharidusega last ja neli lapselast. Üks poegadest elab perega Norras, teine Valgas ning tütar Saksamaal. Pean end õnnelikuks inimeseks, kuna mu lastel läheb hästi ja teen tööd, mis mulle meeldib.

125

Eda Lepik

TÜK laste ja noorukite vaimse tervise keskuse sotsiaaltöötaja Valga kabinetis