Valga vald

reform.ee
Menüü
114

Enno Kase

Kuigi olen sündinud ja esimesed üheksa eluaastat veetnud Siberis, pean end põliseks valgalaseks, sest Valga vallast on pärit minu vanemad. Pärast Siberist ärakolimist elasin üheksa aastat Läti poolel Valkas, kuid koolis käisin Valgas.

Oma poliitilist tegevust alustasin osaledes aktiivselt Eesti taasiseseisvumise protsessis. Alates 1989. aastast olen olnud kõikide Valga linnavolikogude liige ning 2017. aastal osutusin valituks Valga vallavolikogusse. Kogu selle aja olen olnud ühes ja samas meeskonnas. Reformierakonnaga liitusin 2013. aastal, kuna määratlen end liberaalkonservatiivina. Eelistan olla sirgjooneline ja aus poliitik.

Aastast 2015 olen ka kaitseliidu tegevliige ja aastal 2016 läbisin sõdurioskuse kursused.

Mul on suur kogemus omavalitsuse töö korraldamisel ja selge nägemus sellest, kuhu Valga vald arenema peab ning mida selleks teha vaja on. Tulenevalt oma senisest tööst on mulle südamelähedased teemad taristu arendamine ja parema elukeskkonna loomine.

Valituks saades seisan selle eest, et

teede ja tänavate katteid uuendataks ja remonditaks vastavalt kinnitatud valla teehoiukavale ning linna ja valdade ühinemislepingus ettenähtud proportsioonides;
Tambre tänav saaks uue teekatte;
kruusakattega tänavad Valga linnas, peateed suvilapiirkondades ning tihedalt asustatud alasid läbivad teed saaks tolmuvaba katte;
valmiks jalg- ja rattatee Soorust Tartu maanteeni ning kavandataks ja asutaks rajama kooli juurde viivat jalg- ja rattateed Harglasse ning Kaagjärves Alamõisast Mäemõisasse;
Valga linnas panustataks rohkem jalg- ja rattateedesse ning kõnniteedesse, sh ehitataks kõnniteed Tartu tänavale;
korrastatud saaks kõik valla bussiootepaviljonid ning viidad ja infotahvlid ning vajalikesse kohtadesse paigaldataks uued pingid ja prügikastid ning vanad korrastataks;
panustataks rohkem haljastusse, dekoratiivobjektidesse ja valgustusse nii linnas kui ka maal;
jätkataks kolemajade lammutamist, sh viiekordne pooleliolev elumaja Tähe tänavas.

114

Enno Kase

Valga Vallavalitsus