Valga vald

reform.ee
Menüü
116

Kalmer Sarv

Paremini hoitud Eesti tähendab minu jaoks hoitud Valga valda, sh Õru piirkonda. Selleks tuleb valla juhtimisel jätkuvalt arvestada kogukonna ideede ja initsiatiiviga. Vald on meie inimeste jaoks, mitte vastupidi.

Olen Valga valla elanik, kes Valgamaal sündinud ja kasvanud. Elan Õrus ja pean Keeni põhikoolis direktori ametit. Lisaks tegelen ka väikeettevõtlusega ning kuulun Valga valla volikogu koosseisu. Oman ka asevallavanemana töötamise kogemus. Olen abielus ning meie peres kasvab kaks poega, kellest üks on täiskasvanu ja teine õpib kutsehariduskeskuses.

Kandideerin, sest minu eesmärk on vaba, väärikas ja oma eluga rahulolev Eesti inimene ning olen valmis selle ja meie kõigi parema tuleviku nimel töötama. Tahan, et ühinenud Valga vallas oleks Õru elamiseks hea, sõbralik ja turvaline koht. Püüan säilitada usku ja teha kõik, et normaalne elu Õrust ei kaoks, et siia jääks alles lasteaed, kool ja teised elamiseks vajalikud teenused. Tahaksin väga lükata ümber väite, et liituvad vallad on viiendaks rattaks vankri all, kuid kahjuks tundub praegu see nii olevat.

Olles 30 aastat koolis töötanud, on mul on ülevaade eelolevatest haridusreformidest. Pean oluliseks eesti keele ja kultuuritraditsioonide kaitsmist. Meie piirkonna esindusalaks on kujunenud Õru puhkeala, kus tegeletakse spordi ja kultuuriga ning mis on tänu kultuurikeskuse ja toredate vallaelanike entusiasmile au sees.

Pean oluliseks lihtsat ja läbipaistvat maksu- ja ettevõtluskeskkonda, mis innustab ka maal ettevõtlusega tegelema, investeerima ja töökohti looma. Leain, et meil tuleb ettevõtlikkuse toel liikuda targa majanduse suunas. Ülioluline on lähiaastatel senisest enam keskenduda ka haridusele, teadusele ja teadmiste rakendamisele erinevates valdkondades.

Soovin, et Õru jääks üheks oluliseks osaks suurest vallast, kus inimesed tahavad ja saavad turvaliselt elada. Tahan, et vananevale elanikkonnale oleks vajalikud teenused  tagatud kodu juures. Soovin toetada õpilaste aktiivset sporditegevust ning seista hariduse ja kultuurielu jätkuva edendamise eest, et see oleks kättesaadav igas valla piirkonnas.

Pärast siiani kestvat haldusreformi on tähtis, et kõik tunneksid end võrdväärsena ning et reform oleks ühtne ja veaks vankrit ühes õiges suunas. 

Hoiame igaüht, kes meie kõrval. Sellest saab alguse paremini hoitud Eesti. Nii on märgatud ja toetatud iga Eesti inimene ja valdkond ning iga küla, linn ja vald, olgu see suur või väike. Eesti väärib seda, sest Eesti väärib ainult parimat.

Paremini hoitud Eesti.

116

Kalmer Sarv

Keeni Põhikool, direktor 5145441