Valga vald

reform.ee
Menüü
123

Kristel Orula

Olen sündinud ja kasvanud Valgas ning nüüdseks juba 15 aastat elanud Tõlliste külas. Terve oma teadliku elu olen olnud seotud kooliga, kus olen täitnud väga erinevaid rolle: õpilane, koolisöökla töötaja, raamatukogu juhataja, klassijuhataja ning kooli elektroonilise päeviku administraator. Oma kodukohta oleme elukaaslasega loonud perefirma, kus tema tegutseb direktorina ning mina tema n-ö parema käena, olles raamatupidaja, koristaja, varustaja, tööplaanide koostaja, disainer, ehitaja ja projektide kirjutaja. Usun, et tänu oma mitmekesistele kogemustele tean nii mõndagi maa- ja linnaelu ning ettevõtjate ja palgatöötajate rõõmudest-muredest.

Meie peres kasvab kaks last, kes õpivad Tsirguliina koolis, mistõttu oskan hinnata väiksemate maakoolide võlu suurte linnakoolidega võrreldes.
Osalen volikogu valimistel esmakordselt ning seda suuresti tänu Lõuna-Eesti Postimehes ilmunud arvamusloole: “Ära karda üksi, kardame koos!” Minu soov on, et volikogus lõppeks üksteise halvustamine ning kohalikud inimesed arutleks sotsiaalmeedias hetkel aktuaalsete teemade üle või esitaks uusi ideid, mitte ei halvustaks üht või teist poolt. Meie ühiseks sooviks võiks olla hästi toimiv, mitte üksteisele kaikaid kodaratesse loopiv vald. Soovin ka, et kõik tulevased volikogu liikmed panustaksid valla elu edendamisesse ega oleks volikogus lihtsalt vabakuulajad.

Volikogu liikmena seisaksin selle eest, et elu maal muutuks samm-sammult mugavamaks. Väljendugu see siis pakiautomaatide rajamises väiksematesse asulatesse, nüüdisaegse tehnikaga rahvamajades või mööda valda ringi liikuvas mobiilses lavas. Pean oluliseks võimalikult kodulähedase hariduse säilimist ning laste ja noortega tegelevate töötajate palkade kasvu. Kindlasti tuleb suurendada koostööd valla ja ettevõtjate vahel. Iga vald peaks oma ettevõtteid teadma ja tundma. Tähelepanuta ei saa jätta ka prügimajandust, mis hetkel on maapiirkondades kehvasti korraldatud.

Ühinenud Valga valla senine tee on olnud üpris käänuline. Loodan, et meie valda ootab ees palju sirgem teelõik. Kandideerides püüan anda sellesse oma panuse ning loodan, et saan oma kogemustega meie valla arengut toetada.

123

Kristel Orula

P-Tech OÜ, juhiabi