Valga vald

reform.ee
Menüü
112

Lauri Drubinš

Olen põline valgalane. Siin sündinud ja kasvanud ning südamega oma kodulinna ja -valla eest seisev. Gümnaasiumi lõpetamise järel omandasin hariduse Tartu kutsehariduskeskuses rekreatsioonikorralduse erialal, millele järgnesid õpingud Viljandi ühendatud kutsekeskkoolis. Lõpuks jõudsin oma haridusteel Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse, kus õppisin huvijuht-loovtegevuse õpetajaks. 

Oma tööalast karjääri alustasin Valga kultuuri- ja huvialakeskuses noorsootöö juhi ametit pidades, kus minu peamine ülesanne oli vastutada Valga avatud noortekeskuse igapäevatöö eest. Seejärel töötasin Valgamaa kutseõppekeskuses huvijuhina ning aastatel 2013–2017 pidasin Valga linnavalitsuses aselinnapea ametit. Selles rollis kuulusid minu vastutusalasse noorsootöö, haridus, kultuur ja sport. Alates 2017. aastast olen vastloodud Valga vallavolikogu ja selle hariduskomisjoni liige ning 2019. aasta detsembrist Tõrva abivallavanem, kureerides haridus-, spordi-, noorsootöö, kultuuri- ja sotsiaaltöö valdkonda. 2020. aasta aprillist täidan Valga vallavolikogu esimehe tööülesandeid.

Olen Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla asutajaliige ja praegune toetajaliige. Alates 2016. aasta veebruarikuust kuulun tegevliikmena kaitseliidu Valgamaa maleva koosseisu. Olen ka Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni mootorrataste mäkketõusu alakomisjoni esimees ning mitme ühiskondlikult aktiivse mittetulundusühingu liige ja juhatuse liige.

Vabal ajal tegelen erinevate kultuurisündmuste ning motospordivõistluste, nt Valga Romuringi ja Laatre mäkketõusu korraldamisega ning oma peamise hobi ehk mootorratastega. Kuulun kohalikku motoklubisse Carma, mis tegeleb erinevate võistluste korraldamisega nii Valga linnas kui ka mujal Eestis. Klubi liikmetega võistleme ka ise erinevatel motospordivõistlustel, nt mootorrataste mäkketõusus, enduros, motokrossis. Lisaks naudin koos abikaasaga rahvatantsu tantsimist rahvatantsurühmas Jandali. 

Kandideerin kohalikel valimistel juba kolmandat korda, olles sel korral Reformierakonna Valga vallavanema kandidaat. Soovin koos oma meeskonnaga muuta Valga valla paremaks, luua juhtimises taas stabiilsuse ning mis peamine, taastada soliidse poliitkultuuri. Koostasime väärika ja teostatava programmi, mille abil suudame panustada valla arengusse. Tutvu meie programmiga!

Seisan oma koduvalla hea käekäigu eest ning olen veendunud, et koos suudame muuta Valga paremaks!

112

Lauri Drubinš

Tõrva Vallavalitsus, abivallavanem Vaata Instagramist