Valga vald

reform.ee
Menüü
113

Maarja Mägi

Minule hingelähedaseks teemaks on kindlasti kõik laste ja noortega seonduv. Pean väga oluliseks nooretele erinevate tegevusvõimaluste pakkumist ning nende kaasamist, et meie omavalitsus oleks parim paik loomiseks ja elamiseks. 

On äärmiselt tähtis, et noortel oleks võimalik omandada kvaliteetne haridus kodukoha lähedal. Sama olulised on ka mitmekülgsed võimalused ja teadmised, mida on võimalik noorteni viia läbi kvaliteetse noorsootöö. Seisan selle eest, et noorsootöötajad oleksid pädevad, noorte võimalused mitmekesised ja kvaliteetsed ning noored uuendustesse kaasatud.

113

Maarja Mägi

Valga Avatud Noortekeskus juhataja Vaata Instagramist