Valga vald

reform.ee
Menüü
122

Marek Mekk

Valga valla noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamine on minu üks peamisi prioriteete. Kui soovime, et noored jääksid koduvalda, siis on oluline neile juba varakult jagada teadmisi ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest, mille toel suudaksid noored tulevikus siin ise ettevõtteid luua ja nii iseendale ja teistele tööandjateks olla. 

Pean oluliseks, et

  • kõikides valla piirkondades oleks noortel võimalus luua mini- või õpilasfirmasid;
  • ettevõtlusõppe juhendajad oleksid tasustatud võrdväärselt pedagoogidega;
  • Valga linna mini- ja õpilasfirmade loojate ning teiste ettevõtlike noorte jaoks oleks loodud ettevõtlikkuse labor/koda;
  • noortel oleks rohkem suviseid töövõimalusi;
  • oleks tagatud jätkusuutlik ja kvaliteetne noorsootöö ning seda väärtustataks.

Minu jaoks ei ole aktsepteeritavad nn poliitilised liivakastimängud, sest volikogu ei ole koht, kus tegeleda teineteisele ärapanemisega ning oma inimeste mustamisega. Olles ise eeskujuks, seisan tervema, viisakama ja läbipaistvama valla juhtimise eest.

122

Marek Mekk

MTÜ Sebra Koolitused; koolitaja 5237793