Valga vald

reform.ee
Menüü
115

Marina Krotova

Lugupeetud Valga valla elanikud!

Pöördun teie poole, et tutvustada oma valimisprogrammi, mis põhineb minu elu- ja töökogemusel.

Minu moto on „Kõige parem – lastele!” Hoiame igaüht, kes meie kõrval, sest sellest saabki alguse paremini hoitud Eesti.
Olen põline Valga elanik. Siin on möödunud minu lapsepõlv ning saanud alguse mu haridustee. Valgas lõin oma perekonna ja kasvatasin üles kaks toredat last. Armsas kodulinnas olen 35 aastat töötanud pedagoogina: kohe pärast kõrgkooli lõpetamist õpetajana, hiljem õppejuhi ning koolijuhina.

Oma eluteel olen jõudnud ajajärku, mil on tekkinud selge arvamus ühiskonna arengust, pere- ja tööalastest suhetest, laste kasvatamisest ja õpetamisest. Suhtun ümbritsevasse ja toimuvasse suure osavõtlikkusega ning tunnen endas jõudu ja tahtmist muuta meie koduvalla inimeste, eriti noorte ja laste heaolu veelgi paremaks. Meie tänane ühiskond pakub selleks palju võimalusi.

Arvan, et minu kodulinn peab olema kaunis ning pakkuma kõikidele vanuserühmadele elamisväärseid tingimusi ja võimalusi. Meie ainulaadne asukoht Eesti piiril peab linna õitsengule ja arengule kaasa aitama. Kas oleme neid võimalusi kasutanud ja rakendada osanud? Kas meie linnas on elu turvaline? Kas infrastruktuur on piisavalt arenenud? Millist keskkonda soovime oma lastele ja lastelastele?

„Kõige parem – lastele!“ on minu juhtmõte, millest lähtudes tahan muuta siinse elukeskkonna noorema põlvkonna jaoks selliseks, et oma kodulinna tahetaks tagasi tulla ja siia oma pere- ja tööelu rajada. Terve oma elu olen tegutsenud laste nimel, kasvatamaks üles põlvkond, mida tänane ühiskond vajab ja väärib. Nende teadmised, kogemused ja oskused ehk kogu vaimne pagas peab olema sedavõrd mahukas ja suur, et see lubaks elus edukalt ja õnnelikult läbi lüüa. Me kõik soovime näha terveid ja õnnelikke lapsi!

Laste heaolu saame parandada ka füüsilise keskkonna arendamisega. Tarvis on ehitada spordi- ja tervisekeskuseid ning laiendada huvitegevuse, puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi. Valga Priimetsa kool vajab hädasti spordisaali. Tervislike eluviiside propageerimine sportlike tegevuste kaudu on üks minu peamisi eesmärke.

Samuti on vaja nii meie linnas kui ka vallas pöörata rohkem tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning kasvatada noortes vastutustunnet ja tekitada arusaama, et tänasest põlvkonnast sõltub tulevaste põlvkondade tulevik. See on vaid osa sellest, mida saame ise oma lastele pakkuda ja õpetada.

Meie kodulinn ja -vald asub suhteliselt kaugel suurematest keskustest. Pühendudes nooremale põlvkonnale ei tohi tähelepanuta jätta, et meil on ka palju vanemaid inimesi. Sageli unustame, et nemadki vajavad võimalusi oma energiat, kogemusi ja oskusi rakendada. Huviklubid, seltsid, tervisetoad – kas neid on ikka piisavalt?

Vähekindlustatud ja paljulapseliste perede murekohad on iga rahvaesindaja südameasi. Tuleb jõuda iga inimeseni, et mitte keegi ei jääks oma mure või probleemiga üksi. Selleks aga tuleb järjepidevalt oma valijatega kohtuda.

Soovin tuua valla juhtimisse rohkem avatust ja väärikust ning inimeste arvamuse ärakuulamist. Tahan, et kõik rahva poolt valitud esindajad tunneksid vastutust oma valijate ees, mitte ei tegutseks kitsalt oma huvide piires, eesmärgiga tõsta isiklikku tuntust ja tegeleda populismiga.
Ma väga loodan, et meie armas kodulinn muutub veelgi kaunimaks ja meie elanikud õnnelikumaks! Et kõik teed ei viiks siit piirilinnast ainult läbi, vaid tooks ka siia. Et siin väärtustataks austust, ausust, mõistmist ja headust.

Kallid valgalased!

Igaühe heaolu sõltub väga paljudest, tihtipeale pisikestest asjaoludest. Kutsun teid üles osalema 17. oktoobril 2021 toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel, et teha oma valik nende hulgast, kes väärivad ja tahavad meie kodukandi elu paremaks muuta!

115

Marina Krotova

Õppejuht, Valga Priimetsa Kool