Mulgi vald

reform.ee
Menüü
179

Berit Tugi

Pean üksikisiku rolli ühiskonna kujundamises väga oluliseks. Seetõttu õpin Tartu ülikoolis õpetajaks, täpsemalt tudeerin loodus- ja reaalainete õpetaja erialal. Sügisest alustasin ka oma õpetajateed August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi geograafiaõpetajana.

Olen Mulgi valla noortevolikogu esimees ning löön aktiivselt kaasa üle-eestilise Eesti haridustöötajate liidu noortekogu loomises. Lisaks olen töötanud suvereporterina ajalehes Sakala ning olnud aktiivne liige ka teistes noorteorganisatsioonides, nt Eesti õpilasesinduste liidus.

Leian, et Mulgi vald vajab volikokku noori ja entusiastlikke inimesi, kes aitaksid näha ettetulevaid olukordi ja vallas planeeritavaid muudatusi läbi noorte silmade. Oluline on muuta kohalik poliitika noorte jaoks atraktiivseks ning normaliseerida see, et ka noor saab otsustada.

Mida pean oluliseks Mulgi vallas järgmise nelja aasta jooksul ära teha? Kindlasti tuleks luua välisõppe stipendium, mis annaks noortele tõuke õppimiseks välismaal nii gümnaasiumi ajal vahetusõpilasena kui ka peale gümnaasiumi lõppu. Samuti on minu südameasjaks hariduse olukord ja kvaliteet Mulgi vallas. Oleks lahe, kui juba lasteaedades tegeletaks robootikaõppega. Suuremat tunnustust väärivad kindlasti ka meie vallas tegutsevad aktiivsed kodanikud ja organisatsioonid ning see peaks olema rohkemat kui tänukiri ja lillekimp. Lisaks soovin, et vald võtaks eesmärgiks pakkuda noortele võimalusi oma rahatarkuse ja finantskirjaoskuse arendamiseks.

179

Berit Tugi

Tartu Ülikool, üliõpilane Vaata Instagramist