Mulgi vald

reform.ee
Menüü
175

Kajari Klettenberg

Olen
sündinud ja kasvanud Viljandis, kus lõpetasin ka Viljandi 4.
keskkooli. 1991. aastal liitusin taasiseseisvunud Eesti esimese
ohvitserikursusega, mille lõppedes saadeti mind Kuperjanovi
jalaväepataljoni rühmaülemaks. Järgnevad 27 aastat töötasin
militaarsüsteemis erinevatel ametikohtadel: rühmaülema,
staabiohvitseri, pataljoniülema, pioneeriteenistuse ülema,
kaitseliidu Tallinna maleva pealiku, kaitseliidu peastaabi ülema
ning Eesti kontingendi ülemana Afganistanis. 2012. aastal täitsin
ajutiselt kaitseliidu ülema kohuseid, misjärel suundusin õppima
Rooma NATO kaitsekolledžisse.

Aastatel
2014–2018
töötasin kaitseatašeena USA
Eesti suursaatkonnas.
Ameerikast naastes kolisime
perega
Nuia
lähedale soetatud
vanasse
talukohta,
mida
nüüd
jõudumööda üles ehitame. Sõjaväeliselt auastmelt olen kolonel.
Tegevteenistuse kõrvalt lõpetasin
2007. aastal ka
Tartu
ülikooli
sotsioloogia erialal.

Nii
nagu riiklikul tasandil, tagavad ka kohalikul tasandil arengu
läbipaistev, stabiilne ning elanikke kaasav planeeritud juhtimine.
Puhas, terve ning arenev elukeskkond motiveerib siia jääma, tulema
või naasma. Targad otsused tagavad põlvkondadevahelise usalduse
ning usu, et noortel on siin ka tulevikus hea elada.

175

Kajari Klettenberg

Tegevteenistuspensionil