Mulgi vald

reform.ee
Menüü
175

Kajari Klettenberg

Olen sündinud ja kasvanud Viljandis, kus lõpetasin ka Viljandi 4. keskkooli. 1991. aastal liitusin taasiseseisvunud Eesti esimese ohvitserikursusega, mille lõppedes saadeti mind Kuperjanovi jalaväepataljoni rühmaülemaks. Järgnevad 27 aastat töötasin militaarsüsteemis erinevatel ametikohtadel: rühmaülema, staabiohvitseri, pataljoniülema, pioneeriteenistuse ülema, kaitseliidu Tallinna maleva pealiku, kaitseliidu peastaabi ülema ning Eesti kontingendi ülemana Afganistanis. 2012. aastal täitsin ajutiselt kaitseliidu ülema kohuseid, misjärel suundusin õppima Rooma NATO kaitsekolledžisse.

Aastatel 2014–2018 töötasin kaitseatašeena USA Eesti suursaatkonnas. Ameerikast naastes kolisime perega Nuia lähedale soetatud vanasse talukohta, mida nüüd jõudumööda üles ehitame. Sõjaväeliselt auastmelt olen kolonel. Tegevteenistuse kõrvalt lõpetasin 2007. aastal ka Tartu ülikooli sotsioloogia erialal.

Nii nagu riiklikul tasandil, tagavad ka kohalikul tasandil arengu läbipaistev, stabiilne ning elanikke kaasav planeeritud juhtimine. Puhas, terve ning arenev elukeskkond motiveerib siia jääma, tulema või naasma. Targad otsused tagavad põlvkondadevahelise usalduse ning usu, et noortel on siin ka tulevikus hea elada.

175

Kajari Klettenberg

Tegevteenistuspensionil