Mulgi vald

reform.ee
Menüü

Ühtehoidev ja koostoimiv kogukond loob mõnusa elukeskkonna

Hooliv koduvald tagab elanikkonna heaolu

Kui lastel ja noortel on siin hea, tulevad nad hiljem tagasi

Sihtpunkti jõudmiseks on vaja, et teed meid ei takistaks

Elukeskkond ja ettevõtlus arenevad käsikäes

Seltsid, külamajad ja raamatukogud elavdavad kogukonnaelu

Tähtis on hoolida keskkonnast, kus elame