Põhja-Sakala vald

reform.ee
Menüü
163

Sirli Tallo

Olen edukas ja eeskujulik Eesti naine oma parimates aastates. Põhja-Sakala valla elanike jaoks soovin aga olla uue ajastu uutmoodi poliitik ja innovaatiline vallavanem.

Inglise filosoof ja majandusteadlane John Stuart Mill on kunagi öelnud, et üks inimene, kellel on usk, on sama tugev kui 99 inimest, kellel on ainult huvid. Usun, et head mõtted ja teod ei saa iial tuua kaasa halbu tulemusi ega halvad mõtted ja teod häid tulemusi. Teame, et maailm on pidevas muutumises. Kõik see, mida praegu teeme ja õpime, ei kesta sellisel kujul igavesti ega ka mitte aastakümneid. Seega tuleb pidevalt areneda ja arendada.

Olen veendumusel, et Põhja-Sakala vallas on täiesti võimalik teha rahus ja hea enesetundega koostööd erinevate poliitiliste vaadetega inimeste, valimisliitude ja erakondadega. Uutesse ja ootamatutesse olukordadesse tuleb suhtuda kui väljakutsetesse ning võimalustesse areneda ja kogeda. Jah, iga kriis tekitab probleeme. Ning iga kriis loob enneolematuid võimalusi. Nii ka meie vallas.

Usun, et suudan midagi uuel viisil korda saata. Soovin olla kasulik ja vajalik kõigile Põhja-Sakala valla 8000 elanikule, sest mitte kunagi ei ole keelatud headus, hoolivus, tänulikkus ja armastus. Öeldakse ju, et armastus võidab maailma. Miks mitte ka Põhja-Sakala valla? Kujundame üheskoos vallarahvaga oma tulevikku, kus meie lastel ja lastelastel oleks hea ning turvaline elada. Meid ümbritsev elukeskkond peab arvestama ju kõikide inimeste vajadustega.

Endast lähemalt: sündisin küll ilusas mereäärses linnas Haapsalus, kuid terve oma lapsepõlve elasin ja õppisin Võhmas. Olen käinud Võhmas sõimes ja lasteaias ning saanud hea koolihariduse Võhma keskkoolist, mille lõpetasin eeskujulikult juba 1987. aastal. Tööharjumuse ja oma esimesed töökogemused sain kooliajal KKK (Koksvere, Kirivere ja Kõo) pikkadel põldudel. Pärast edukat keskkooli lõpetamist läksin õppima pealinna tänasesse Tallinna tehnikakõrgkooli insenerigeodeesia erialale ning töötasin peaaegu 10 aastat erafirmas geodeedina, peamiselt Viljandimaal.

Aastal 2000 alustasin tööd liikluskasvataja ametikohal tollases Viljandi teedevalitsuses. Viimased 21 aastat olen oma teadmiste ja kogemustega panustanud liiklusturvalisusesse ja ennetustöösse (täna transpordiametis), püüdes oma eeskujuga liikluses ning teadmiste ja kogemustega liiklejate liikluskäitumist mõjutada. On puhas rõõm näha ja kogeda, et nii Põhja-Sakala vallas kui ka kogu Viljandimaal on asjad selles valdkonnas paremuse suunas liikunud. Tihe liiklusalane koostöö on olnud nii lasteaedade, koolide kui ka kohalike omavalitsustega ehk panustatud on kõikide vanuse- ja sihtgruppide harimisse, väikelastest väärikate eakateni.

Oma kolmanda hariduse sain Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis liiklusohutuse erialal, mille lõpetasin üliedukalt 2012. aastal diplomitööga liikluskeskkonna parandamise teemal. 

Kokkuvõtteks võin täna öelda, et ligi pool sajandit olen olnud tihedalt seotud Võhma ja selle lähiümbrusega, sest oma kodukoha käekäik ei ole mind külmaks jätnud ka siis, kui õpingute tõttu on olnud vaja kodukohast eemal olla.

Vallasiseste lubaduste kõrval luban Põhja-Sakala valla valijatele ka n-ö suurt pilti: kasutame ära Euroopa Liidu rahastust, et teha üliolulisi investeeringud rohelisema ja digitaalsema tuleviku heaks. See on väga vajalik abi kõikide meie inimeste, ettevõtete ning Eesti majanduse jaoks tervikuna. Euroopa Liidu toel anname investeeringutega tõuke uute tehnoloogiate kasutuselevõtule, energiasektori rohepöörde kiirendamisele, varustuskindluse tagamisele, keskkonnasäästlikumale transpordile ning internetiühenduse paremale kättesaadavusele üle kogu Põhja-Sakala valla. Lööme Põhja-Sakala vallaga kaasa projektides, mida sisaldab Eesti taaste- ja vastupidavuskava, millega riik taotleb Euroopa Liidult ligi miljardi euro ulatuses taasterahastust. Anname oma valla inimestele sellega n-ö tööd ja leiba.

Usun siiralt, et Põhja-Sakala vald muutub aasta-aastalt aina turvalisemaks, targemaks, ilusamaks, paremaks ja kogukonnaga arvestavamaks. Toetan neil valimistel Reformierakonna Põhja-Sakala piirkonna valimisprogrammi ning luban, et teen kõik endast oleneva, et meie vallas oleks hea ja uhke elada.

163

Sirli Tallo

Transpordiamet, ennetustöö ekspert 53402691